Dauglaukio 112 mergaitės kapo planas: A. Kapo duobės kontūras. Radiniai: 1. Vėrinys sudarytas iš žalvarinių įvijų ir vieno emalio karolio; 2–3. Žalvarinės juostinės apyrankės; 4. Žalvarinė juostinė apyrankė. E. Jovaiša, 1994. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1994 metai,

112 mergaitės kapas,

220 – 260 metai po Kr.

XXIV tiriamajame plote, kv. H-9, 10; J-9, 90 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėliu su juodos žemės priemaišomis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠV–PR kryptimi. Duobės ilgis – 180 cm, plotis – 80 cm (ŠV), 80 cm (PR).

Preparuojant kapo sampilą, 90 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, PR ir ŠV jo dalyse aptikta medžio angliukų ir smulkių keramikos šukelių. nerasta. Tyrinėjant kapo aplinką mirusios palaikų horizonte akmenų konstrukcijų ir karsto liekanų nerasta.

103 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus mergaitės palaikai.

Mirusiosios griaučių išlikę apie 0,5%:

  1. Kaukolės kaulai: kaukolės skliauto ir apatinio žandikaulio dalis;
  2. Pečių kaulai: neišlikę;
  3. Krūtinės kaulai: neišlikę;
  4. Stuburo kaulai: neišlikę;
  5. Dubens kaulai: neišlikę;
  6. Rankų kaulai: abiejų rankų dilbio kaulų fragmentai;
  7. Kojų kaulai: neišlikę.

Mirusioji palaidota aukštielninka, galva pasvirusi į dešinę kapo pusę. Dešinė ranka sulenkta 45° kampu ir padėta ant krūtinės, kairė sulenkta apie 30° kampu ir padėta ant krūtinės. Kojų padėties nustatyti nepavyko. Mirusioji orientuota į PR 140° kryptimi.

Mirusiosios kape rasta kaklo, rankų papuošalų. Iš viso kape rasti 4 daiktai.

Kaklo papuošalai

Kaklo srityje, 108 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 34 cm nuo PR ir 34 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, rastas vėrinys, sudarytas iš žalvarinių įvijų ir vieno emalės karolio.

Rankų papuošalai

Dešiniosios rankos dilbio kaulų sandūros su plaštaka srityje, 104 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 60 cm nuo PR ir 45 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, rastos dvi viena šalia kitos žalvarinės juostinės apyrankės.

Kairiosios rankos dilbio kaulų sandūros su žastikauliu srityje, 105 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 68 cm nuo PR ir 28 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, rasta trečioji, kairiąją ranką puošusi, žalvarinė juostinė apyrankė.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiosios palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 115 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.