Dauglaukio 56 moters kapo planas: A. Kapo duobės ribos. Radiniai: 1. Geležinė yla: 2. Galvos dangos (?) papuošalo žalvariniai žiedeliai; 3. Žalvarinė dėželinė antkaklė; 4–5. Žalvarinės juostinės apyrankės; 6–7. Geležiniai lazdeliniai smeigtukai; 8–9. Žalvarinės juostinės apyrankės. E. Jovaiša, 1989. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 56 moters kapas in situ. E. Jovaiša, 1989.

Dauglaukio 56 moters kapas in situ. E. Jovaiša, 1989.

Dauglaukio 56 moters kapo radiniai: 1. Žalvarinė dėželinė antkaklė; 2–3. Geležiniai lazdeliniai smeigtukai; 4. Geležinė yla; 5–8. Žalvarinės juostinės apyrankės. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

   1. Antkaklė, žalvarinė, dėželiniais galais, vienos dėžutės. Lankelis padarytas iš apvalaus pjūvio, 0,43 skersmens, žalvarinės vielos. Nuo lankelio vidurio iki dėžutės apvyniota stačiakampio pjūvio viela, kurios galai paslėpti dekoratyviniais, smulkiomis įkartomis dekoruotais žiedeliais. Lankelio O – 0,70. Dėžutės O – 2,56, h – 0,86. Dėžutės centras puoštas iškilia sfera, aplink kurią įklijuotas dekoratyvinis žiedelis. Dar du koncentriniai žiedeliai juosia dėžutės pakraščius. Tarpas tarp šių žiedelių ir centrinio žiedelio puoštas vienodu atstumu išdėstytomis rozetėmis, kurių čia – 13. Dėžutė, atrodo, prie antkaklės pagrindo buvo klijuota. Sutvirtinta 20% BMA/EMA skiediniu.
   2. Apyrankė, stačiakampio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš plokščios (0,05´0,72) žalvarinės juostos, kuri galuose susiaurinta (0,64). Apyrankės dydis – 4,9´3,64. Lankelis ornamentuotas išilginiais grioveliais, galų papuošimų nesimato.
   3. Apyrankė, stačiakampio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš plokščios (0,06´0,72) žalvarinės juostos, kuri galuose susiaurinta (0,62). Apyrankės dydis – 5,43´4,28. Lankelis ornamentuotas išilginiais grioveliais, o tarpais matosi ir įstrižų brūkšnelių eilutė. Galai, kaip ir pirmosios, uždengti erozijos produktais.
   4. Apyrankė, stačiakampio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš plokščios (0,05´0,72) žalvarinės juostos, kuri galuose susiaurinta (0,67). Apyrankės dydis – 5,12´3,95. Lankelis ornamentuotas išilginiais grioveliais, o tarpais matosi ir įstrižų brūkšnelių eilutė. Galai, kaip ir pirmosios, uždengti erozijos produktais.
   5. Apyrankė, stačiakampio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš plokščios (0,06´0,72) žalvarinės juostos, kuri galuose susiaurinta (0,62). Apyrankės dydis – 5,72´4,26. Lankelis ornamentuotas išilginiais grioveliais, o tarpais matosi ir įstrižų brūkšnelių eilutė. Galai, kaip ir pirmosios, uždengti erozijos produktais.
   6. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 10,32, adatos l – 8,02, galvutės O – 2,1. Sulūžęs į kelias dalis. Sutvirtintas 20% BMA/EMA skiediniu.
   7. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 9,1, adatos l – 6,6, galvutės O – 2,1. Sulūžęs į kelias dalis. Sutvirtintas 20% BMA/EMA skiediniu.
   8. Yla, geležinė. Išlikęs tik adatos fragmentas, susidedąs iš 2 dalių. L – 6,23. Sutvirtintas 20% BMA/EMA skiediniu.
   9. Žiedelis, žalvarinis. Liko tik mažytis fragmentas. O – 0,45, h – 0,25.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1989 metai,

56 moters kapas,

220–260 m. po Kr.

0,96 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. B9, C8, D7, išryškėjo tamsiai pilkos spalvos kapo duobės kontūras, kurio ilgis buvo 2,3 m, plotis P gale – 0,8 m, Š gale – 0,7 m. Kapo duobė užapvalintais galais, orientuota P–Š kryptimi.

0,96 m gylyje atsidengė kaukolės fragmentai bei pavieniai dilbio kaulų fragmentai. Atrodo, jog mirusioji palaidota aukštielninka, ištiestomis kojomis. Sprendžiant iš įkapių padėties, mirusiosios viena ranka buvo uždėta ant krūtinės, kita ištiesta palei šoną. Mirusioji orientuota į PR 154° kryptimi.

Įkapės:

0,96 m gylyje, 0,14 m atstumu nuo P kapo duobės galo ir 0,28 m nuo R kapo duobės krašto, atsidengė geležinio smeigtuko ar ylos fragmentas.

Galvūgalyje, 0,98 m gylyje, 0,08 m nuo P kapo duobės galo ir 0,35 m nuo R kapo duobės krašto, rasti žalvarinių karoliukų fragmentai. Greičiausiai tai galėjo būti galvos papuošalo dalis.

0,87 m gylyje, 0,84 m nuo P kapo duobės galo ir 0,20 m nuo R kapo duobės krašto atsidengė dvi žalvarinės apyrankė. 0,98 m gylyje, 0,58 m nuo P kapo duobės galo ir 0,25 m nuo V kapo duobės krašto, rastos dar dvi apyrankės. Atstumas tarp apyrankių – 0,32 m.

0,98 m gylyje, 0,36 m nuo P kapo duobės galo, atsidengė žalvarinė antkaklė. Tame pačiame gylyje, 0,65 m nuo P kapo duobės galo ir 0,32 m nuo R kapo duobės krašto, atsidengė dviejų geležinių smeigtukų fragmentai.

Preparuojant kapą, 1,10 m gylyje, buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne nerasta.