Dauglaukio 2 vyro kapo planas: 1–2. Geležinio įtveriamojo peilio ir geležinio rombo pavidalo plunksna ietigalio radimo vieta; 3–4. Žalvarinių profiliuotų segių radimo vieta; 5. Geležinio įmovinio ietigalio radimo vieta. J. Balčiūnas, 1983. E. Jovaiša, 2019.

Dauglaukio 2 vyro kapas in situ. J. Balčiūno nuotrauka, 1983.

Dauglaukio 2 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis kovos peilis; 2–3. Žalvarinės profiliuotos segės; 4. Geležinis rombo pavidalo plunksna ietigalis. J. Balčiūnas, 1983. Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkiniai. K. Stoškaus nuotrauka, 2011.

Dauglaukio 2 vyro kapas in situ. Detalė. J. Balčiūno nuotrauka, 1983.

Radinių aprašymas

  1. Geležinis įmovinis ietigalis rombo formos (?) plunksna. Ilgis 15 cm, plunksnos ilgis – 8 cm, plotis – 3,4 cm, storis maždaug iki 1 cm, įmovos ilgis 7 cm, skersmuo iki 3 cm.
  2. Geležinis sulūžęs įtveriamasis peilis tiesia nugarėle. Ilgis 16,5 cm; ašmenų ilgis 12 cm, plotis 2,5 cm, nugarėlės plotis 5 mm, įkotės ilgis 4,5 cm, plotis iki 1,5 cm.
  3. Žalvarinė profiliuota segė atvira įvija, lieta užkaba ir žalvarine adata, trapecinio pjūvio lankeliu ir profiliuota kojele su dviem plačiais puoštais išilginiais grioveliais ir dviem skydeliais ant lankelio: vienas – prie įvijos, kitas – prie kojelės. Segės ilgis 4,7 cm, įvijos ilgis 3,3 cm, lankelio plotis 1,1 cm.
  4. Žalvarinė profiliuota segė atvira įvija, lieta užkaba ir sulūžusia žalvarine adata, pusiau apskritimo pjūvio lankeliu ir profiliuota kojele, su dviem plačiais skydeliais ant lankelio: vienas, esantis prie įvijos, su dviem iškiliomis briaunomis kraštuose, kitas, esantis prie kojelės, puoštas išilginiais grioveliais. Segės ilgis 5 cm, įvijos ilgis 2,9 cm, lankelio plotis iki 1,0 cm.
  5. Geležinio įmovinio ietigalio liekanos. Ilgis – 16,0 cm.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1983 metai,

2 vyro kapas,

70 – 150 metai po Kr.

135–140 cm gylyje nuo senojo žemės paviršiaus, kv. A, B–4, 5, 6 išryškėjo 230 cm ilgio Š–P kryptimi ir 85 cm pločio kapo duobės kontūrai, išsiskiriantys iš aplinkinio geltono smėlio kiek tamsesne pilkšvai rusva spalva. Su kapo duobės P galu (kaip paaiškėjo – kojūgaliu) jungėsi išryškėjusi tame pačiame gylyje apskrita 95 cm skersmens neaiškios paskirties (galbūt apeiginė?) duobė, užpildyta tamsiu sumišusiu su smulkiais angliukais smėliu. Tik išryškėjus kapo duobei, jos Š gale atsidengė gana gerai išsilaikiusi kaukolė, atsukta veidine dalimi į viršų ir į kojų pusę, kiek pakrypusi į kairę. Atpreparavus kapą daugiau jokių griaučių liekanų neaptikta.

Kapo duobėje palaidotas 40–45 metų amžiaus vyras (mirusiojo lytį ir amžių pagal kaukolę nustatė VVU Medicinos fakulteto docentas G. Česnys) buvo gana gausiai apibarstytas angliukais (jų pėdsakai išlikę ir ant kaukolės). Mirusysis gulėjo galva tiksliai į Š, matyt, aukštielninkas, ištiestomis kojomis. Rankų padėtis neaiški.

Dešinėje galvos pusėje, prie pat jos, buvo padėtas geležinis įtveriamasis 17,5 cm ilgio peilis ir geležinis įmovinis 15 cm ilgio ietigalis rombo formos plunksna. Kairėje galvos pusėje, 13 cm į kairę (mirusiojo atžvilgiu) nuo jos, gulėjo geležinio įmovinio ietigalio liekanos (16 cm ilgio). Prie dešiniojo skruostikaulio, dešiniojo peties srityje gulėjo dvi žalvarinės profiliuotos segės. Daugiau įkapių prie mirusiojo nebuvo rasta. Angliukais pabarstyto kapo ploto ilgis 180 cm. Sprendžiant pagal tai mirusiojo ūgis galėjo būti apie 170–175 cm.