Dauglaukio 4 moters (?) kapo planas: 1. Žalvarinės segės radimo vieta. J. Balčiūnas, 1983. E. Jovaiša, 2019.

Radinių aprašymas

  1. Žalvarinė profiliuota (?) segė lieta užkaba, su cilindrine lazdele (?) ir šarnyriniu (?) užsegimu, pusiau apskrito pjūvio lankeliu, profiliuota kojele ir trimis skydeliais: vienas prie cilindrinės lazdelės, lankelio viršuje; vienas prie kojelės ir trečias – lankelio viduryje. Skydelių priekinis paviršius puoštas eglutės ornamentu. Panašiu, tik lėkštesnės eglutės, ornamentu puoštas ir segės lankelis tarp skydelių. Segės ilgis 3,5 cm, cilindrinės lazdelės (?) ilgis 3 cm, skersmuo 6 mm, lankelio plotis 1 cm.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1983 metai,

4 moters (?) kapas,

150 – 220 metai po Kr.

140 cm gylyje nuo dabartinio ir 30 cm gylyje nuo senojo žemės paviršiaus, kv. B, C–1, 2 labai neryškiai iš aplinkinio smėlio kiek tamsesne nelygia spalva išsiskyrė 180 cm ilgio ŠV–PR kryptimi ir 60–80 cm pločio kapo duobės kontūrai. Kapo duobės ŠV galo dalį kirto neaiškios paskirties (apeiginės?) duobės Nr. 2 P kraštas. Arčiau kapo duobės ŠV galo, kv. C–1, 2 ribos viduryje buvo aptiktas vienas žmogaus dantis, o 10 cm į PV nuo jo, prie pat kapo duobę kertančios minėtos neaiškios paskirties (apeiginės?) duobės Nr. 2 P krašto – žalvarinė profiliuota (?) su trimis plačiais skydeliais ornamentuota segė. Sprendžiant pagal labai neryškius kapo duobės kontūrus ir kape aptiktą dantį bei segę, mirusioji ar mirusysis (greičiausiai tai buvo moteris arba paauglys, nes kape neaptikta vyrų kapams būdingų ginklų) gulėjo galva į ŠV, matyt aukštielninka (ar aukštielninkas), ištiestomis kojomis. Rankų padėtis neaiški.