Dauglaukio 5 moters (?) kapo planas: 1. Žalvarinės laiptelinės segės radimo vieta. J. Balčiūnas, 1983. E. Jovaiša, 2019.

Žalvarinė laiptelinė segė iš Dauglaukio 5 moters (?) kapo. J. Balčiūnas, 1983. Lietuvos nacionalinis muziejus. K. Stoškaus nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

  1. Žalvarinė laiptelinė segė nulūžusia adata ir užkaba, tūtele dengta įvija, trapecijos pjūvio lankeliu (liemeniu), be kojelės, su dviem išgaubtais laipteliais, kurių vienas viršuje, prie įvijos, o kitas – apačioje. Segės ilgis 3 cm, įviją dengiančios tūtelės išlikęs ilgis 2,5 cm, viršutinio laiptelio ilgis 2,3 cm, apatinio – 2,6 cm, o jų plotis atitinkamai 7 mm ir 9 mm, segės lankelio plotis 13 mm

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1983 metai,

5 moters (?) kapas,

150 – 220 metai po Kr.

155–160 cm gylyje nuo dabartinio ir 35–40 cm gylyje nuo senojo žemės paviršiaus, kv. C, D–6 iš aplinkinės žemės labai neryškiai kiek tamsesniu smėliu išsiskyrė pailga ŠŠV–PPR kryptimi kapo duobės dėmė. Kapo duobės nedidelė PPR galo R dalis paėjo po perkasos R siena, todėl, norint atidengti visą kapo duobę čia (ties kv. C–6) buvo iškasta nedidelė niša. Kapo duobės ilgis buvo apie 170–180 cm, plotis – 60–70 cm. Kape, arčiau jo ŠŠV galo, buvo rasta žalvarinė laiptinė segė su dviem laipteliais, o arčiau PPR galo – nedidelė lyg kojos kaulo dalelė.

Sprendžiant pagal labai neryškius išlikusius kapo duobės kontūrus ir kape aptiktą segę bei kaulo gabalėlį, o taipogi pagal kitus kapinyno kapus, mirusioji ar mirusysis (greičiausiai tai buvo moteris arba paauglys, nes kape neaptikta vyrų kapams būdingų ginklų) gulėjo galva į ŠŠV (maždaug 330º kampu), matyt, aukštielninka (ar aukštielninkas), ištiestomis kojomis. Rankų padėtis neaiški.