Dauglaukis, 19 kapas, 141–150 metai po Kristaus.

Gintaro kelio kareivį gerai apginklavo: du peiliai, vienas iš jų kovos, ietis su stambia geležine plunksna ir to meto karinės diduomenės atskyrimo ženklas – skydas. Šalia ir Romos imperatorės Faustinos Vyresniosios pinigas. Sakoma, kad 141 metais Romoje išleistas pomirtinio kalimo pinigas negalėjo į kapą patekti anksčiau nei 180 metais. Išeitų, kad nuo jos kaldinimo metų turėjo praeiti net keturi dešimtmečiai, kol ji pateko į mūsų kraštus. Daugokai tam keliui paskirta laiko, nes prekybinės kelionės jos valdymo laikais buvo labai dažnos, o tiksliau – nuolatinės. Manau, kad nereikėjo ir metų, kad pinigas pasiektų mūsų kraštus. Greičiausiai taip ir buvo: jis yra geros būklės, nenudėvėtas, kaip būna variniam pinigui einant iš rankų į rankas. Taigi mūsų Gintaro kelio žygeivis, jei jis lankėsi Romos miestuose, čia buvo tais pačiais 141 metais, kai valdė Faustinos sutuoktinis imperatorius Antoninas Pijus.