Dauglaukis, 2 kapas, 70–150 metai po Kristaus

Karys buvo augus, nemenko – apie 1,70–1,75 metro – ūgio. Mirė sulaukęs ne mažiau nei 40 metų, o gal ir visų 45 metų. Jo kovos peilis yra iš tų, kurie vadinami smailieji ir kurie – sako ginklų žinovai – galėjo būti ateinančių kalavijų protėviai. Smailieji peiliai buvo plačiai paplitę Semboje, prigimtinėje aisčių tėvynėje, ir jų čia būta daug. Ypač II amžiuje. Prisimenant, kad mūsų karys galėjo gyventi ir I amžiaus paskutiniais trimis dešimtmečiais, galima sakyti, jog turime ankstyvą šios rūšies ginklą. Ieties geležinė plunksna stambi – rombo pavidalo. Gražiausi šio kapo radiniai yra dvi žalvarinės segės, kurių ne taip jau dažna mūsų pavelde. Įdomi ir jų radimo vieta ties dešiniuoju skruostu. Susidarė įspūdis, kad jomis ties petimi buvo susegtas kažkoks apsiaustas.