Dauglaukis, 51 kapas, 150–200 metai po Kristaus

Moterį iš kitų išsiskyrė ypatinga segė ir lenktas peilis. Mažutė segė iš tiesų itin reta mūsų pavelde. Tai tik 3,7 cm aukščio segė trikampe kojele. Jos lankelio šone išlieta kilpa, kur pakabino pusmėnulio pavidalo pakabutį. Šio galuose išliejo po vieną kilpą, į kurias įvėrė stačiakampio pavidalo raštuotus pakabučius. Lenktus peilius priešistorės aisčių moterys naudojo žemės ūkio darbuose, tačiau retai dėdavo į kapus. Dar vienas rečiau Dauglaukio moterų kapuose pasitaikantis reiškinys – akmenys kapo dugne. Šį kartą jų buvo tik du – po vieną iš abiejų galvos pusių. Tai labai paplitęs paprotys II amžiaus Vidurio Lietuvos kapinynų moterų kapuose, o Nemuno žemupyje tokių kapų nedaug.