Dauglaukis. L. Tubelytė-Kriukelienė. Drobė, aliejus, 110 x 90 cm, 2013

Dauglaukiškiai nuo Jūros upės buvo prekybininkai ir rengė nuolatines prekybines misijas į Romos pasaulį arba į svarbiausias Gintaro kelio prekyvietes Semboje ir Lietuvos pajūryje. Apie tas prekyvietes Plinijus Vyresnysis yra pasakęs: „Apkeliavęs to krašto pakrantes ir aplankęs įvairias prekyvietes (commercia), jis pargabeno daugybę gintaro.“ Tai ištrauka iš imperatoriaus Nerono pirmo amžiaus šeštame dešimtmetyje surengtos prekybinės misijos į aisčių kraštus aprašymo. Senieji Dauglaukio žmonės gyveno tarp 70 ir 260 metų, ir jų paveldas atspindi neįtikėtinai turtingą ir įvairią kultūrą – papuošalai, ginklai, – viskas liudija apie prabangų tiems laikams gyvenimą. Gintaro kelio klestėjimo laikai buvo antro amžiaus viduryje. Romos imperijos provincijose Norike ir Panonijoje buvo gaminamos ypatingos segės prekybai su aisčių kraštais. Jūros upės baseine rasti net penki Noriko tipo sparninių segių egzemplioriai ir visai įtikima, kad turtingoji Dauglaukio bendruomenė buvo kaip tik ta, kuri gabeno prekes iš Romos imperijos ir jomis prekiavo su Jūros baseino aisčių bendruomenėms. O gal ir dalyvavo istoriniame imperatoriaus Nerono pasiuntinių ir aisčių susitikime kažkur Europos viduryje.