Lauksvydų kapinyno 1978 metų tyrinėjimų jungtinė ūkio ir buities reikmenų lentelė. E. Jovaiša, 2019.

Lauksvydų kapinyno 1978 metų tyrinėjimų jungtinė papuošalų lentelė. E. Jovaiša, 2019.

Lauksvydų 15 – 22 kapų papuošalų pasiskirstymas grupėmis. E. Jovaiša, 2019.

Lauksvydų 15 – 22 kapų reikmenų ir papuošalų pasiskirstymas grupėmis E. Jovaiša, 2019.

STATISTIKA

Lauksvydų radinius ir lytį liečiantys statistikos elementai didžiąja dalimi atspindi tik 1978 ir 1979 metų tyrinėjimų apimtis (kapai 15 – 22). Vilniaus universiteto bibliotekoje (398 fondas, 141 – 150 lapai) yra tik pirmųjų penkių Tado Daugirdo 1911 metų ištirtų kapų aprašymai. 1911 metais buvo ištirta 12–ka kapų, kuriuose rasti 14–kos mirusiųjų griaučiai. Reikia suprasti, kad kažkurie iš jų buvo dvigubi, tačiau archeologas juos numeravo nuo 1 iki 14. Tad 1978 metų radiniai pradėti 15–tu kapu.

 1978 ir 1979 metais buvo iškastos 7 perkasos šiaurinėje, pietinėje, vakarinėje ir rytinėje kapinyno dalyje. Ištirtas 335 m² plotas, pietinėje dalyje aptikti 8 nedegintų mirusiųjų kapai. Taigi 1911, 1978 ir 1979 metais Lauksvydų kapinyne ištirtas apie 445 kv. m plotas, rasti 22 nedeginti mirusiųjų kapai.

Laidojimo paminklo vardas ir adresas: Lauksvydai, Kauno rajonas, Vilkijos seniūnija, Lietuva.

Koordinatės: 55 5′20″N, 23 31′39″E

Laidojimo paminklo forma: plokštinis kapinynas.

Palaikų tipas: nedeginti kapai.

Kultūra/gentis: Centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų.

Chronologinės ribos: 350–450 m. po Kr.

Ištirtų plotų skaičius: 6.

Kapų skaičius 1911 ir 1978 m: 22.

Kapų skaičius 1911 m: 14.

Kapų skaičius 1978 m: 8.

Keliagubų kapų skaičius: 2 (kapas 20 (penkiagubas), 21 (trigubas).

Palaikų skaičius 1978 m: 14.

Vyrų palaikų skaičius: 5 (17, 19, 20A, 20B, 21A – 1978 m. tyrimai).

Moterų palaikų:5 (16, 20C, 20D, 21B, 22 – 1978 m. tyrimai).

Vaikų palaikai: 3 (18, 20E, 21C – 1978 m. tyrimai).

Nenustatytos lyties palaikų: 1 (15 – 1978 m. tyrimai).

Palaikų su įkapėmis skaičius: 9 (16, 17, 20A, 20B, 20C, 20D, 21A, 21B, 22).

Palaikų be įkapių skaičius: 5 (15, 18, 19, 20E, 21C).

Reikmenų skaičius: 14.

Papuošalų skaičius: 22.

Įkapių skaičius: 36.

Vidutinis įkapių skaičius vienam žmogui: 2,6.