1 il. Raudonėnų 3 kapo įkapės in situ. E. Jovaiša, 1975.

2 il. Raudonėnų 3 kapo įkapės in situ. E. Jovaiša, 1975.

STATISTIKA

Laidojimo paminklo vardas ir adresas: Raudonėnai, Jurbarko rajonas, Raudonės seniūnija, Lietuva.

Laidojimo paminklo forma: plokštinis kapinynas.

Palaikų tipas: nedegintas.

Kultūra/gentis: Centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų.

Chronologinės ribos:10–40 m. po Kr.

Ištirtų plotų skaičius: 3.

Kapų skaičius: 3.

Palaikų skaičius: 3.

Palaikų tipas: nedeginti kapai.

Keliagubų kapų skaičius: 0.

Palaikų poza: 3 kapo moteris palaidota aukštielninka, 1 ir 2 kape palaidotų poza nenustatyta.

Kapų orientavimas į pasaulio šalis: 1 kapas į ŠV (347º), 2 kapas į Š (0º), 3 kapas į Š (0º).

Moterų kapų: 1 (kapas Nr. 3).

Nenustatytos lyties kapų: 2 (kapai Nr. 1 ir 2).

Kapų akmeninės konstrukcijos: 3.

Apeigos su ugnimi: 2 (kapai Nr. 1 ir 3).

Palaikų su įkapėmis skaičius: 1.

Palaikų be įkapių skaičius: 2.

Įkapių skaičius: 2.

Trumpas komentaras.

Raudonėnų kapinyno chronologinės ribos buvo tikslinamos ne vieną kartą. Tuoj po tyrinėjimų buvo manoma, kad tai I tūkstantmečio pr. m. e. palikimas, vėliau datuotas III a. pr. m. e. – I a. Detalesnė pažintis su I amžiaus baltų laidojimo paminklų medžiaga leidžia šiuos kapus datuoti I amžiaus pirmąja puse.

Kapų duobės visu perimetru buvo apdėtos (dedant vieną akmenį ant kito) tuščiavidurio stačiakampio formos trijų (kapai Nr.1, 2) ir dviejų (kapas Nr. 3) eilių akmenų statiniu. Kapų Nr.2, 3 viršutinės akmenų eilės paliktos žemės paviršiuje ir žymėjo kapo vietą. Išsiskiria kapas Nr.1. Jis 5–10 cm įleistas į žemę.

Įkapės rastos tik 3 moters kape. Tai žalvariniai dvinariai įvijiniai antsmilkiniai

Konstatuotos buvusios apeigos su ugnimi. Apie tai liudytų laužaviečių liekanos prie kapų Nr.1, 3. Prie 1 kapo didžiosios laužavietės šliejosi įkastas daugiamečio medžio stulpas. Tikriausiai ant šio stulpo šventos ugnies deginimo ceremonijos metu buvo dedamos atneštos vaišės vėlėms.