Lauksvydai, 20 kapas

Penki jauni žmonės buvo palaidoti greta vienas kito: du vyrai, dvi moterys ir paauglys ar paauglė. Pirmojo vyro amžius svyravo tarp 25 ir 30 metų, antrojo – tarp 20 ir 25 metų. Pirmoji moteris galėjo būti 25–30 metų amžiaus, o antroji dar jaunesnė – 16–18 metų. 12–14 metų paauglys ar paauglė buvo uždėta jauniausiajai moteriai taip, kad galva buvo aukščiau skreito. Pirmajam vyrui įdėta ietis ir kovos peilis, antrajam vyrui – geležinis įmovinis kirvis ir kovos peilis. Moterys buvo dailiai išpuoštos. Pirmoji nešiojo kaklo vėrinį iš stiklo ir gintaro, rankas puošė penkios žalvarinės apyrankės, o iš ūkio daiktų buvo įdėtas akmeninis galąstuvas. Paskutinioji moteris dėvėjo žalvarinę antkaklę, mūvėjo net šešias apyrankes. Galvą puošė kepurė ar juosta, kurios pakraščiai buvo aprėminti žalvarinėmis įvijomis, o smilkinių srityse tarp įvijų buvo pakabinta po dvi kilpines įvijas. Gali būti, jog čia buvo palaidotos užpuolimo aukos – dvi sutuoktinių poros, o su jaunesniąja moterimi buvo palaidota ir tuo pat metu žuvusi sesuo ar žuvęs brolis.

Ginklai ir papuošalai pagal Lauksvydų dvidešimtojo kapo medžiagą. 350–450 metai po Kristaus.