Papuošalų pasiskirstymas Krūvandų VII amžiaus kapų grupėje. E. Jovaiša, 2019.

STATISTIKA

1980 metais PR, ŠR ir ŠV dalyse buvo ištirti 7 plotai. Bendras plotas – 286,5 kv. m. Atidengti 7 nedegintų mirusiųjų kapai ir ginklų lobis (ataskaitoje minimas kaip 8 kapas). Kapai įrengti skirtingais amžiais: pirmąjį kapą reikia datuoti XIX amžiumi, o 4, 5, 6 ir 7 kapus – VI amžiumi. Palaidojimo datos negalime nustatyti 2 ir 3 kapui. Septintojo ploto aštuntoji radimo vieta yra vėlyvojo geležies amžiaus ginklų lobis, kuris datuotinas X–XIII amžiais.

Laidojimo paminklo vardas ir adresas: Rupunioniai, Kauno rajonas, Batniavos seniūnija, Lietuva.

Koordinatės: 54°57′50.4″N,23 38′38.4″E

Laidojimo paminklo forma: plokštinis kapinynas.

Palaikų tipas: nedeginti kapai.

Kultūra/gentis: Centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų.

Kapų chronologija: 1 kapas – XIX a.

Kapų chronologija: 2ir 3 kapai – nenustatyta.

Kapų chronologija: 4–7 kapai – VI a.

Ištirtų plotų skaičius: 7.

Kapų skaičius: 7.

Palaikų skaičius: 7.

Vyrų palaikų skaičius: 2 (4 ir 5 kapai).

Moterų palaikų:3(1, 2 ir 3 kapai).

Nenustatytos lyties palaikų: 2 (6 ir 7 kapai).

Palaikų su įkapėmis skaičius: 4 (4, 5, 6, 7 kapai).

Palaikų be įkapių skaičius: 3 (1, 2 ir 3 kapai).

Reikmenų skaičius: 6 (1 kirvis, 4 ietigaliai, 1 ietigalis ar peilis).

Papuošalų skaičius: 7 (3 sagtys, 3 žiedai, 1 gintarinių karolių vėrinys).

Įkapių skaičius: 13.

Vidutinis įkapių skaičius vienam žmogui: 3,25.

Ginklų lobis

Ginklų lobio adresas: Ruponioniai, Kauno rajonas, Batniavos seniūnija, Lietuva.

Koordinatės: 54 57′50.4″N,23°38′38.4″E

Ginklų skaičius: 53.

Ginklų lobios sudėtis:

27 žeberklinio tipo įtveriamieji ietigaliai

8 su viena užbarzda ir tordiruotu liemeniu;

14 su viena užbarzda ir lygiu liemeniu;

5 su dvejomis užbarzdomis ir lygiu liemeniu.

8 ištęsto trikampio formos įmoviniai ietigaliai.

10 lauro lapo pavidalo įmovinių ietigalių.

5 juostiniai įmoviniai ietigaliai

3 iš jų su lygaus paviršiaus įmovomis;

2 iš jų su rantyto paviršiaus įmovomis.

2 kalavijai (vienas iš jų su skersinuku).

1 peilis.