Plinkaigalio kapinyno mirusiųjų amžiaus ir lyties tyrimo rezultatai. Sudarė E. Jovaiša, 2016.

1977 metais Plinkaigalio kaimo naujojo žvyro karjero pakraštyje buvo ištirtas apie 193 kvadratinių metrų plotą, kuriame ištirta 20 V a. pabaigos ir VI a. pradžios nedegintų žmonių kapų Po 1977 metų tyrinėjimus perėmė Vytautas Kazakevičius. Iki 1984 metų jis ištyrė visą Plinkaigalio kapinyną. 99,7% arba 376 kapai buvo III–VI a. po Kr. nedegintų žmonių kapai. 1993 metais atskirame Lietuvos archeologijos tome išėjo V. Kazakevičiaus monografija „Plinkaigalio kapinynas“ (1). Joje savo vietą rado ir pirmųjų 20 kapų medžiaga. Tad šioje publikacijoje telieka paryškinti pirminį tyrinėjimų įspūdį, kurį akylus tyrinėtojas galės palyginti su viso vienalaikių Plinkaigalio kapų masyvo medžiaga.

Šušvės kairiajame krante netoli vienas kito yra du kapinynai. Vienas iš jų – Pašušvio. Jis buvo netoli Šušvės intako Bevardžio upelio. 1926 metais Pašušvio kapinyną tyrinėjo Eduardas Volteris ir I. Končius, 1931 ir 1933 metais – garsusis Petras Tarasenka (2). Tyrinėtojai berado 6 kapus, nes didžioji senkapio dalis buvo sunaikinta XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, kai iš čia buvo imamas žvyras. Iš to laiko surinkti V–IX a. dirbiniai nuo 1905 m. minimi archeologiniuose leidiniuose. Plinkaigalio kapinynas yra tik 0,66 km į ŠR nuo Pašušvio senkapio, tačiau apie jį nieko nebuvo žinoma iki 1975 metų, kol nepradėjo kasti žvyro vakarinėje jo dalyje. Keli radiniai iš suardytų kapų pateko į Kėdainių kraštotyros muziejų. Tapo aišku, kad Plinkaigalyje yra ankstyvųjų viduramžių pradžios kapinynas, o Pašušvio kapinyno senienos rodė, kad ir Plinkaigalyje galima tikėtis reikšmingų to meto žmonių kultūrą atspindinčių radinių.

Tarp dvidešimties 1977 metais ištirtų kapų vienas buvo dvigubas (16 kapas). Jame buvo palaidotas vyras ir nenustatytos lyties vaikas. Tad palaikų iš viso rasta 21. Vyrai palaidoti 9 kapuose (2, 3, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 20), moterys – 8 (1, 4, 8, 9, 12, 15, 18, 19). Mirusiųjų amžiaus ir lyties tyrimo rezultatai, kuriuos atliko prof. Gintautas Česnys, parodyti pirmoje iliustracijoje. Krenta į akis, kad net tarp 9 nustatytų vyrų ir 8 moterų yra itin stiprus amžiaus skirtumas, – neretas vyras yra sulaukęs ir 50, ir 55 ir dar brandesnio amžiaus. Panašiai ir moterys: yra ir 40–50 metų sulaukusių. Plinkaigalis visus mus privertė kitaip pažvelgti į tą tolimų laikų bendruomenę. Be garbaus amžiaus nustebino ir individų ūgis. Vien griaučių ilgis įspūdingas. Štai 2 kapo kario vyro skeleto ilgis nuo viršūgalvio iki pėdų buvo 1,95 metro. Anatominiai tyrimai parodė, kad 1,8 metro ūgis Plinkaigalio vyrams nebuvo kažkoks išskirtinis. Taigi Plinkaigalio bendruomenėje neretas vyras ir moteris nugyvendavo, atrodytų, stebinančiai ilgą gyvenimą.

Mirusieji kapuose rasti aukštielninki, kojos ištiestos. Rankų padėtis įvairi. Kartais jos sudėtos ant krūtinės, būna, kad viena ranka sulenkta stačiu kampu, o kita – smailiu kampu ir padėta ant krūtinės ar nežymiai sulenkta ir padėta ant dubens (2 il.). Pamėginta ieškoti dėsningumų lyties ir rankų pozų pasikartojime, tačiau bergždžiai. Bet viena detalė gali būti įdomi, – moterų rankų pozose nėra nė vieno atvejo, kad jos būtų žemiau skreito ar ties kojomis, kai vyruose turime tai kairę, tai dešinę ranką padėtą ant skreito. Atrodo, kad jie galėtų dešine ar kaire ranka laikytis Plinkaigalio žmonėms įprasto kovos kirvio. Būna, kad jie kaip tik ir dėti kojūgalyje ar juosmens srityje. Įdomu, kas jiems buvo karo dievaitis. Būtų gerai, kad kas nors pamėgintų analizuoti karių rankų padėčių įvairovę. Gal tai atneštų naujų patyrimų?

Plinkaigalio kapinyne 1977 metais rastieji siauraašmeniai pentiniai kirviai. Sudarė E. Jovaiša, 2016.

Segių tipai Plinkaigalio kapuose. Sudarė E. Jovaiša, 2016.

Plinkaigalio kapinyno mirusiųjų rankų padėčių tyrimo rezultatai. Sudarė E. Jovaiša, 2016.

Mirusieji laidoti nesilaikant eilių, orientuoti galva į ŠR, PR, PV (3, 4 il.). 376-ių III–VI a. po Kr. Plinkaigalio kapinyno vyrų ir moterų erdvinio orientavimo dėsningumai yra akivaizdūs, – vyrai orientuoti į vakarines kryptis, į Saulės laidos taškus atskirais metų laikais, o moterys – į rytines kryptis, į Saulės tekos taškus (3). Šis plinkaigaliečių laidojimo paprotys sieja juos su Centrinės Lietuvos gyventojais ir jų senojo geležies amžiaus bei ankstyvųjų viduramžių pradžios kultūra.

Plinkaigalio žmonės kapų duobes kasė pailgas, užapvalintais galais. Jų gylis siekė iki 1,78 m, ir tai dar vienas paliudijimas apie suprastą higienos reikšmę sveikai gyvensenai. 2,40–2,60 m ilgio bei 0,83–093 m pločio duobėse rastos karstų liekanos. Kapų 3, 7, 10, 12, 13, 16 karstai buvo lentiniai, siaurėjantys kojūgalio link, plokščiu dugnu. Yra kapų (2, 6, 17, 20), kuriuose aiškaus karsto kontūro nerasta, tačiau tai, kad mirusysis buvo palaidotas karste, rodė kiti požymiai: vertikali kirvių padėtis kape (jie turėjo būti atremti į karsto sieną), medienos žymės ant kai kurių papuošalų bei darbo įrankių. Tyrimo medžiaga leidžia manyti, kad mirusieji papildomai buvo įsupami į vilnonį audinį arba juo užklojami. Tai liudija 6 kape ant kirvio, buvusio kojūgalio dešinėje pusėje, rasti audinio fragmentai, o kapuose 8, 13 segės rastos ant dilbio kaulų, ir sunku įsivaizduoti, kad jomis būtų buvęs susegtas drabužis.

Būdingas Centrinės Lietuvos kultūros žmonių laidosenos bruožas yra taisyklingai abipus mirusiojo padėti akmenys. Akmenų dėjimai rasti kapuose Nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Paprastai akmens statiniui naudoti palyginti nedideli akmenys – 18x23x9,5, 32x23x18 cm dydžio, tačiau 6 kape akmenys buvo itin stambūs – 65×21, 5×30 cm dydžio.

Plinkaigalio kapinyno vyrų ir moterų kapai pasižymi turtingomis ir įvairias gyvenimo sritis atspindinčiomis įkapėmis. Gausu žemdirbystės, karybos ir medžioklės, amatų ir buities reikmenų, įvairiausių papuošalų, drabužių bei apavo prilaikančiųjų-jungiamųjų reikmenų, kurie su didžiausia atida padaryti iš spalvotų metalų arba jais puošti, ornamentuoti įvairiausiais raštais.

Darbo įrankius ir ginklus Plinkaigalio gyventojai dėjo įvairiai, – juos galima rasti ir galvūgalio, ir juosmens ir kojūgalio srityje. Devyni Plinkaigalio vyrai turėjo siauraašmenius pentinius kirvius (5 il.), septyni – kovos peilius ir vienas – siauraašmenį kalaviją (6 il.). Tad net pirmieji dvidešimt kapų Plinkaigalyje atskleidė tą faktą, kad bendruomenė gynybai skyrė daug dėmesio. Nė viena kita gyvenimiškos veiklos sritis, kaip karyba ir medžioklė, nėra taip plačiai atspindima rastose įkapėse. Rastieji ginklai leidžia nustatyti įprastinę V a. pabaigos ir VI a. pradžios Plinkaigalio karių ginkluotė. Ją sudarė kovos kirvis ir kovos peilis (7:1 il.), o žymūs kariai turėjo kalaviją (7:2 il.). Kaip ir įprasta ankstyvųjų viduramžių pradžios kariniam papročiui, žymiam kariui buvo įdėtas ir sidabru apkaustytas geriamasis ragas (7:1 il.). Reti radiniai yra amatų reikmenys. Geležinis skobtas buvo rastas 2 vyro kape (7:1 il.).

Plinkaigalio moterų kapai, kaip, beje, ir kitų aisčių, reikmenų įvairove nepasižymi, tačiau juose rasta žemdirbiams ar daržininkams skirtų įrankių – pjautuvų ir kaplys. Moterų kapams būdingos ylos, pjautuvai, peiliukai ir geležinis kaplys buvo padėti kojūgalyje arba dubens srityje.

Plinkaigalio kapinyne 1977 metais rastais siauraašmenis kalavijas (16 kapas) ir kovos peiliai. Sudarė E. Jovaiša, 2016.

Plinkaigalio kapinyno moterų kapų erdvinis orientavimas. Sudarė E. Jovaiša, 2016.

Aprangos reikmenų ir papuošalų Plinkaigalio kapuose yra daug. Vyrauja įvairių formų segės (8 il.). Jų dvidešimtyje kapų rastas net 13. Segės 6 tipų, – lankinės ilgakojės su lieta užkaba ir pusrutulio formos buoželėmis (kapai 1♀, 6♂, 7♂, 13♂, 16♂, 16, 17♂, 20♂); lankinės trikampe kojele su lenkta užkaba ir dvigubų žiedelių formos buoželėmis (kapas 2♂); lankinės ilgakojės su lenkta užkaba ir daugiakampio formos buoželėmis (kapas 3♂); lankinės trikampe kojele su lenkta užkaba ir daugiakampio formos buoželėmis (kapas 4♀); lankinės ilgakojės su lenkta užkaba ir dvigubų žiedelių buoželėmis (kapai 8♀); lankinės laiptelinės su lieta užkaba ir dvigubų žiedelių buoželėmis (kapai 19♀). Apyrankės nešiotos trijų tipų – juostinės (kapas 1♀), vadinamosios storėjančiais daugiakampiais galais (kapai 2♂, 16 (vaiko griaučiai), 17♂, 18♀) ir įvijinės (19♀). Žymiai rečiau į kapus dėjo vėrinius ir antkakles. Pastarųjų rasta dviejų rūšių – ruplėtais (kapas 2♂) ir balneliniais galais (kapas 19♀). Antkaklės ruplėtais galais žinomos tik sidabrinės, jos retai aptinkamos ir paplitusios vidurio bei šiaurės Lietuvoje. Tai tipiški VI a. dirbiniai, kurių gamybos centru tyrinėtojai mano galėjusius būti ir Kėdainių apylinkės (4). Reta įkape laikytinas galvos dangos papuošalas iš 19 moters kapo – vadinamoji pakauškaulio įvija. Kaip šie papuošalai buvo nešiojami, galima pamatyti 9 iliustracijoje.

Turtingai aprengtas, apginkluotas ir prabangiai papuoštas į amžinybę buvo palydėtas antrame kape palaidotas 25–30 metų amžiaus vyras (10 il.). Jį palaidojo 2,34×0,8 m dydžio duobėje, jo galva nukreipė į PV. Dešiniąją ranką sulenkė stačiu kampu, o kairiąją – smailiu kampu. Vyrui ant kaklo buvo sidabrinė antkaklė ruplėtais užkeistais galais, ant kairiosios rankos užmauta žalvarinė storagalė apyrankė. Drabužis krūtinės srityje susegė žalvarine sege trikampe kojele. Kairėje mirusiojo pusėje kojūgalyje kotu galvos link padėjo siauraašmenį pentinį kovos kirvį, prie šlaunikaulio – skobtą ir sidabru apkaustytą geriamąjį ragą, prie dubens – kovos peilį. Prie kairės kojos rastas kaulinis kiauravidurio disko pavidalo dirbinys yra unikalus baltų archeologijos medžiagoje, ir jo paskirtis greičiausiai apeiginė, o gal tiesiog – amuletas. Pilna jo formos primena saulės diską, ir jis galėjo būti susijęs su saulės garbinimu. Be to, atrodo, kad šis dirbinys, nulaužus pusę, buvo įmestas laidojimo metu (10:2 il.).

Įdomiausias dirbinys kape – apavas. Atidengus blauzdikaulius, buvo pastebėta kaulus juosianti organinė medžiaga. Ji ryškiai apibrėžė blauzdikaulių viršutinę dalį ir tęsėsi pėdų link. Virš organinės medžiagos, 4 cm žemiau nuo jos viršutinio krašto, išliko dirželių sagtys. Dešiniosios kojos sagtis rasta skersai kaulo, vidinėje jo pusėje, kairiosios  – nulinkusi į kapo išorę. Dirželių liežuvėlių padėtys irgi skyrėsi: dešiniosios kojos – išilgai kapo ašies ant blauzdikaulio, 13,5 cm nuo pėdų kaulų, o kairiosios – netoli sagties. Dirželio apkaustai  rasti ant blauzdikaulių ir po jais vienoje linijoje (10:9–10 il.).

Organinės medžiagos bei dirželių radimo vietos leidžia manyti, kad tai yra apavo liekanos ir jis buvo odinis. Deja, pėdų srityje odos neišliko, ir ši apavo dalis lieka neaiški. Rekonstruoti galima tik viršutinę jo dalį (11 il.). Kaip matyti apavas buvo su aukštu aulu, kuris arčiau kelių suveržtas odiniu dirželiu. Ornamentuotomis plokštelėmis puoštas odinis dirželis juosė aulą viena eile, ir jo galas su apkalu kabojo laisvai.

VI amžiaus pradžios Plinkaigalio kariai: 1 – vyras su kovos peiliu ir kirviu pagal 2 kapo medžiagą; 2. vyras su kalaviju ir kovos kirviu pagal 16 kapo medžiagą. Sudarė E. Jovaiša, 2016.

Plinkaigalio moteris iš devyniolikto kapo: 1) papuošalų nešiosena; 2) plaukus prilaikanti juosta. E. Jovaiša, 2019.

Plinkaigalio kapinyno vyrų kapų erdvinis orientavimas. Sudarė E. Jovaiša, 2016.

Iki 1977 metų analogijų V–VI a. apavui iš Plinkaigalio nebuvo. Diržų liekanas, jei jos ir buvo randamos, tyrinėtojai neretai priskirdavo juosmens diržui. Kai kurios apavo dalys buvo rastos tyrinėtuose VIII–XIII a. Palangos, IX–XII a. Žvilių (Šilalės raj.) ir VIII a. Linksmučių (Pakruojo raj.) senkapiuose. Linksmučių turtinguose vyrų kapuose 20, 21, arčiau kairiosios kojos pėdos buvo rasti apavo papuošalai, susidedantys iš keturių eilių žalvarinių spurgelių, o 20 kape – ir žalvarinė dirželio sagtis (6). Apavas buvo susegtas sagtele, o jo pakraščiai papuošti žalvariniais spurgeliais (7).

Žalvarinės dirželių sagtys gana plačiai paplitusios Rytų Pabaltijyje I m. e. tūkstantmečio viduryje ir antroje pusėje. Jų gausu buvusiose Sembos ir Natangos srityse (8). Tyrinėtojai išskiria sagtis, kurių adatos skersinis yra pailgas, ir jas datuoja VI a. pradžia bei pirmąja puse (9). Mūsų respublikoje analogiškas, tačiau ankstyvesnė sagtis žinoma iš V a. Krikštonių (Lazdijų raj.) turtingo kario kapo (10). Čia rastas ir artimas Plinkaigaliui dirželio liežuvėlis. Be to, šio tipo sagtys žinomos iš  Aukštkiemių (Klaipėdos raj.) bei Vilkyčių (Šilutės raj.) senkapių. Itin panašių sagčių, apkaustų ir liežuvėlių rasta Pašušvio senkapyje (11). Tačiau liko neaiški jų padėtis kape, ir sunku pasakyti, kuriai aprangos daliai jie priklausė.

Kaip matyti, apavo dirželiai skirtini VI a. pirmajai pusei. Šiam datavimui neprieštarauja ir kapo rastieji papuošalai.

Antrojo vyro kapo įkapės yra neabejotinai vietinių VI a. ( tikriausiai pirmosios jo pusės) amatininkų gaminiai. Apavas iš Plinkaigalio kapinyno yra ankstyviausias iš žinomų Lietuvoje.

Plinkaigalio 2 vyro kapo įkapės: 1) siauraašmenis pentinis kirvis; 2) kaulinis Saulės pavidalo amuletas; 3) geležinis skobtas; 4) geriamasis ragas su sidabro apkaustais; 5) geležinis kovos peilis; 6) žalvarinė storėjančiais galais apyrankė; 7) žalvarinė lankinė segė trikampe kojele; 8) sidabrinė ruplėtais galais antkaklė; 9–10) aukštaaulių baltų dirželių sagtys ir žalvariniai papuošimai. E. Jovaiša, 1977.

Moters iš 19 kapo pakauškaulio įvijos nešiosenos rekonstrukcija. E. Jovaiša, 2019, M. Jovaišos nuotrauka. 2019.

APŽVALGA

 1. Kazakevičius V. Plinkaigalio kapinynas. Lietuvos archeologija. T. 10. V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993.
 2. Lietuvis archeologijos atlasas. Vilnius: Mokslas, 1977, t. 3, p. 85.
 3. Jovaiša E. Dangus baltų gyvenime. Lietuva iki Mindaugo. V.: Vilniaus dailės akademija, Elektroninės leidybos namai, 2003. P. X.
 4. Nakaitė L. Auksakalystės Lietuvoje iki XIII a. klausimu (2. Sidabro dirbinių geografija). – MADA,1968, t. 2(27), p.49-50.
 5. Volkaitė-Kulikauskienė R. Apie vieną galvos papuošalą // Lietuvos archeologija. – 1984, t. 3, p. 118-125.
 6. Volkaitė-Kulikauskienė R. Linksmučių (Pakruojo raj., Šiaulių srit.) kapinyno 1948 m. tyrinėjimo duomenys // Lietuvos istorijos instituto darbai. V., 1951, t. 1, p.290, 299-300, pav.6.
 7. Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuviai IX-XII amžiais. V., 1970, p. 136-137.
 8. Tischler O. Ostpreussische Altertümer, Königsber. 1902, lent XI(4): Aberg N. Ostpreussen in der Völkerwanderuggszeit. Uppsala, 1919, S. 106-107; Gaerte W. Urgeschichte Ostpreussens. Königsber, 1929, S. 278, pav. 227:b.
 9. Gaerte W. Urgeschichte Ostpreussens. Königsber, 1929, S. 278, pav. 227:b.
 10. Kulikauskas P. Nemunas padeda archeologams // Mokslas ir gyvenimas. – 1958, Nr. 9, p. 19-22.
 11. Zaborski A. Cmentarzysko w Poszuszwiu w pow. i gub. Kowieńskiej // Światowit (Warszawa). – 1905, t. 6, p. 145–148, lent. 6–11.

Plinkaigalio apavo rekonstrukcija. Dail. A. Klimienė, 2019.