Apie Lauksvydų kapinyną. S. Novikas, 2011.

Žalvariai kepuraičių radiniai šiauriniame aisčių kultūros areale ir jų sklaida. E. Jovaiša, 2011. Dail. L. Leščinskaitė, 2011.

Centrinės Lietuvos kultūrinės srities susidarymas. E. Jovaiša, 2011. Dail. L. Leščinskaitė, 2013.