Šaukėnai, 19 kapas

Šio kario įkapės reikšmingai išplėtė aisčių perpečių istoriją. Be geležinio įmovinio kirvio, ieties ir kovos peilio šalia mirusiojo, dešinėje liemens pusėje, buvo rastas tvarkingai sulankstytas odinis diržas – perpetė su sagtimi ir diržo galo papuošalu – pakabučiu. Pats diržas buvo išmargintas kūgio pavidalo žalvarinių smeigtukų eilėmis. Perpetes nešiojo Romos kariai. Nelygu, kokią vietą užėmė karys, pats diržas ir perpetė buvo kruopščiai dabinami pakabučiais, įvairių pavidalų raštuotomis metalo plokštelėmis. Tas perpetes nusižiūrėjo ir aisčių kariai. Šios ankstyviausios Nemuno žemupio aisčių perpetės odinis diržas buvo siauras ir jo papuošimui užteko iš žalvario išlieto dailaus pakabučio.

Ginklai ir papuošalai pagal Šaukėnų devyniolikto kapo medžiagą. 220–300 metai po Kristaus.