Dauglaukio plokštinis kapinynas, 70–260 m. po Kr. Palaidotųjų pasiskirstymas pagal kapo duobės gylį.

Modeliuojant kapų gylius išryškėjo trys kapų duobių giluminiai sluoksniai. Pirmasis – tarp 71 ir 90 centimetrų. Šiame sluoksnyje palaidota tik 17-ka kapų. Gylių požiūriu skaitlingiausias antras sluoksnis, kuris glūdėjo tarp 91 ir 180 centimetrų. Jame buvo rasti 107-ni kapai. Mažiausiai kapų – tik penki – buvo rasti trečiame sluoksnyje, kuris glūdėjo gylyje nuo 181 iki 230 centimetrų. Mėginant išsiaiškinti, kokiame gi iš tiesų gylyje buvo laidojami mirusieji tais tolimais laikais, perspektyviausia manyti, kad antrasis sluoksnis ir yra tas tikrasis. Tačiau, norint tiksliau nustatyti tikrą palaidojimo gylį, reikia naujos kapo duobės gylio fiksavimo metodikos. Būtų vertinga palaidojimo gylius „pririšti“ prie kapinyno reljefo ir daryti 3D modelį, kuris gal ir galėtų ką nors esmingesnio pasakyti.

Dauglaukio plokštinis kapinynas, 70–260 m. po Kr. Palaidotųjų pasiskirstymas pagal kapo duobės gylį.

Šis netikras 3D modelis galėtų būti informatyvus, jeigu būtų laiku padaryta reljefo nuotrauka ir kapo gyliai pririšti kapinyno vietos ir reljefo atžvilgiu. Gal tada atsiskleistų tas tikrasis kapų horizontas?