Dauglaukio plokštinis kapinynas, 70–260 m. po Kr. Moterų erdvinio orientavimo pasiskirstymas.

Erdvinis orientavimas nustatytas šešiasdešimčiai moterų kapų. Vyrauja šiaurinės ir pietinės kryptys, tačiau reikšmingai atstovaujamas vakarinės ir rytinės kryptys. Tokio orientavimo pasaulėžiūrinį pradą gana nelengva paaiškinti. Šiaurines ir pietines kryptis galima būtų sieti su tuo pačiu Šiaurinės žvaigždės garbinimu. Vakarines ir rytines kryptis mėginčiau paaiškinti kitų kultūrų poveikiu. Pavyzdžiui Vidurinės Lietuvos plokštinių kapinynų kultūros moterys dažniausiai būdavo laidojamos nukreipiant jų į galvas į tą horizonto vietą, kur tuo laiku kildavo Saulė. Šiaip ar taip, mintis apie kitų kultūrų įtaką per moterų vedybas su kitos kultūros vyrais yra ne kartą svarstyta mūsų literatūroje.