Dauglaukio plokštinis kapinynas, 70–260 m. po Kr. Palaidotųjų pasiskirstymas pagal palaidojimo laiką.

Bendras kapų skaičius – 128-ni. Iš jų 127-ni kapai priklauso 70–260 metų laikotarpiui, vienas – 77-tas vikingo kapas – yra iš XI–XII amžių. Ankstyviausiam – 70–150 metų – laikotarpiui priklauso šeši kapai, o 150–220 laikotarpiui jau keturiasdešimt kapų. Didžiausioji palaikų dalis – net 61-as kapas – yra iš 220–260 metų. Tikslesnio palaidojimo nepavyko nustatyti dvidešimt dviem kapams.