Dauglaukio plokštinis kapinynas, 70–260 m. po Kr. Vyrų erdvinio orientavimo pasiskirstymas.

Erdvinis orientavimas nustatytas trisdešimt aštuoniems vyrų kapams. Jų orientavime vyrauja šiaurinės kryptys su nežymiais nukrypimais į šiaurės vakarus (tarp 280 ir 340 laipsnių) ir į šiaurės rytus tarp 30 ir 50 laipsnių. Vienas kapas orientuotas į rytus (90°). Pasaulėžiūrinė tokio orientavimo esmė gali glūdėti Šiaurinės žvaigždės garbinime. Kaip žinia, ši žvaigždė I–III amžiuose buvo arčiausiai Šiaurės poliaus ir ji buvo svarbus orientyras keliautojams ir ypač pirkliams. Tokiais buvo nemaža Dauglaukio bendruomenės dalis. Tad šis mirusiųjų orientavimas darosi suprantamas.