Dauglaukio 1 moters kapo planas: 1. Geležinės ylos radimo vieta; 2. Stiklo ir gintaro karolių radimo vieta; 3. Ritinio smeigtuko su žalvarine galvute ir geležine adata radimo vieta. J. Balčiūnas, 1983. E. Jovaiša, 2019.

Dauglaukio 1 moters kapas in situ. J. Balčiūno nuotrauka, 1983.

Ritinis smeigtukas su žalvarine galvute ir geležine adata (neišliko). J. Balčiūnas, 1983. Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkiniai. K. Stoškaus nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

  1. Nulūžusios geležinės keturkampio skersinio pjūvio ylos (?) dalis prie koto. Ilgis 4,5 cm., storis 3×3,5 mm.
  2. Karolių apvara iš aštuoniolikos geriau išsilaikiusių subyrėjusių gelsvo stiklo (auksuotų?) užapvalinto cilindro formos gintarinio dvigubo nupjauto kūgio formos karolio (apvaros centre). 10 stiklinių karolių – dvigubi. Stiklinių karolių skersmuo nuo 5 mm iki 9 mm, ilgis 6–8 mm (dvigubų ilgis 11–14 mm). Gintarinio karolio skersmuo 15 mm, storis 8 mm.
  3. Ritinis sulūžęs 13,5 cm ilgio smeigtukas žalvarine lyg dvigubos ritės formos su trimis skrituliukais galvute ir geležine adata su išlikusiais prirūdijusios geležinės grandinėlės fragmentais. Adatos ilgis 10 cm, skersmuo – 5 mm. Galvutės aukštis 3,4 cm; viršutinio skritulio skersmuo 13 mm, vidurinio – 11 mm, apatinio – 8 mm; jų storis 3 mm. Visų trijų skirtulių šonai puošti horizontaliais grioveliais, o dviejų viršutinių dar ir vertikaliomis įkartomis. Viršutinio skritulio viršus puoštas kryžiniu ornamentu, sudarytu iš trijų viduryje stačiu kampu besikertančių įkartų. Viršutinės ritės kamienas įsmaugtas, 5 mm skersmens ir 8 mm aukščio; apatinės ritės kamienas šešiakampio pjūvio, 6 mm skersmens ir 10 mm aukščio, puoštas eglutės ornamentu. Smeigtuko kilpelė yra prie apatinės ritės kamieno, po viduriniu skrituliu. Kilpelėje išlikusi įverta 10 mm skersmens geležinė grandinėlė, padaryta iš 2 mm storio apskritos vielos.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1983 metai,

1 moters kapas,

70 – 150 metai po Kr.

140 cm gylyje nuo dabartinio ir 30–35 cm gylyje nuo senojo žemės paviršiaus, kv. F–2, 3 išryškėjo kapo duobės kontūrai, išsiskiriantys iš aplinkinio geltono smėlio kiek tamsesne pilkai rusva spalva. Kapo duobės Š galo nedidelė dalis paėjo po perkasos Š siena, todėl, norint atidengti visą kapo duobės Š galą, čia buvo iškasta niša. Kapo duobės P galą (kaip paaiškėjo – kojūgalį (maždaug kelių srityje)) kirto išryškėjusi tame pačiame gylyje, kv. E–2, 3 apskrita 85–90 cm skersmens neaiškios paskirties (galbūt, apeiginė (?) duobė, užpildyta tamsiu sumišusiu su smulkiais angliukais smėliu.

Išlikusi kapo duobės dalis buvo 140 cm ilgio ir 100 cm pločio, užapvalintais šiaurinio galo kampais, orientuota tiksliai Š–P kryptimi. Atpreparavus kapą, jokių griaučių liekanų neaptikta, likusi tik tamsi su angliukais, kuriais buvo pabarstytas lavonas, dėmė. Duobėje palaidota mirusioji (sprendžiant pagal įkapes tai buvo moteris), kaip rodo įkapių padėtis, gulėjo galva tiksliai į Š, matyt, aukštielninka, ištiestomis kojomis. Rankų padėties nustatyti nebuvo galima. Prie mirusiosios galvos, maždaug už pakaušio, rastas nulūžęs geležinės kvadratinio skersinio pjūvio ylos (?) 4,5 cm ilgio gabaliukas. Kaklo srityje rasta nedidelių gelsvo stiklo karoliukų apvara, kurioje buvo ir vienas dvigubo nupjauto kūgio formos 1 cm skersmens gintarinis karolis. 16 cm atstumu nuo jų kojų link, krūtinės srityje, skersai kapo gulėjo žalvarine dvigubos ritės formos galvute ir 11 cm ilgio geležine adata ritinis 14 cm ilgio smeigtukas su išlikusia prie jo prikabinta 1,2 cm skersmens apskrita geležine grandele. Prie smeigtuko buvo išsilaikęs nedidelis juodos spalvos lyg ir odos ar žievės gabaliukas.