Dauglaukio 106 mergaitės kapo planas: A. Kapo duobės kontūras. Radiniai: 1. Žalvarinė antkaklė kūginiais galais; 2–4. Žalvarinės juostinės apyrankės; 5. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 6. Vėrinys sudarytas iš dviejų gintarinių karolių ir vieno žalvarinio kibirėlio pavidalo pakabučio; 7–8. Žalvariniai įvijiniai žiedai; 9. Žalvarinė juostinė apyrankė. E. Jovaiša, 1994. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 106 mergaitės kapas in situ. E. Jovaiša, 1994.

Dauglaukio 106 mergaitės kapo radiniai: 1. Žalvarinė antkaklė kūginiais galais; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 3. Vėrinio gintariniai karoliai; 4–6. Žalvarinės juostinės apyrankės; 7. Žalvarinis įvijinis žiedas. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1994 metai,

106 mergaitės kapas,

220 – 260 metai po Kr.

XXIV tiriamajame plote, kv. B-8, 9,; C-7, 82 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su tamsesnės žemės priemaišomis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠV-PR kryptimi. Duobės ilgis – 188 cm, plotis – 84 cm (ŠV), 80 cm (PR). Preparuojant kapo sampilą, karsto liekanų, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta.

Tyrinėjant kapo aplinką mirusiosios palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 85 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus mergaitės palaikai. Mirusiosios griaučių išlikę apie 1%:

  1. Kaukolės kaulai: kaukolės fragmentai;
  2. Pečių kaulai: neišlikę;
  3. Krūtinės kaulai: neišlikę;
  4. Stuburo kaulai: neišlikę;
  5. Dubens kaulai: neišlikę;
  6. Rankų kaulai: abiejų rankų dilbio kaulų fragmentai bei dešiniosios rankos pirštakaulių fragmentai;
  7. Kojų kaulai: neišlikę.

Mirusioji palaidota aukštielninka, galva pasvirusi į dešiniąją kūno pusę. Dešinė ranka sulenkta 90° kampu, padėta ant juosmens, o plaštaka „apkabinusi“ kairįjį dilbį; kairė sulenkta 80° kampu ir padėta ant juosmens lygiagrečiai dešiniosios rankos dilbiui. Kojų padėties nustatyti nepavyko. Mirusioji galva orientuota į PR 156° kryptimi.

Mirusiosios kape rasta kaklo, krūtinės, rankų papuošalų. Iš viso kape rasti 9 daiktai.

Kaklo papuošalai

Kaklo srityje, 88 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 35 cm nuo PR kapo duobės pakraščio, rasta žalvarinė antkaklė kūginiais galais. Ji blogai išlikusi, sutrūkusi į kelias dalis, o užsegimas buvęs nugaros pusėje.

Kaklo srityje, 89 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 5 cm nuo apatiniojo žandikaulio, rastas karolių vėrinys, sudarytas iš dviejų gintarinių karolių ir vieno žalvarinio kibiro formos pakabučio.

Krūtinės papuošalai

Juosmens srityje, 90 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 3 cm nuo dešiniosios rankos alkūnkaulio kojūgalio link, rastas žalvarinis lazdelinis smeigtukas. Jis buvo padėtas statmenai kapo ašiai, o adata nukreipta kapo duobės link.

Rankų papuošalai

Dešiniojo dilbio srityje, 86 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 82 cm nuo PR kapo duobės pakraščio, rasta pirmoji žalvarinė juostinė apyrankė.

Dešiniojo dilbio srityje, 86 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 82 cm nuo PR kapo duobės pakraščio, rasta antroji žalvarinė juostinė apyrankė.

Dešiniojo dilbio srityje, 86 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 82 cm nuo PR kapo duobės pakraščio, rasta trečioji žalvarinė juostinė apyrankė.

Dešiniosios plaštakos srityje, 86 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 85 cm nuo PR kapo duobės pakraščio, rastas pirmasis žalvarinis įvijinis žiedas.

Dešiniosios plaštakos srityje, 86 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 85 cm nuo PR kapo duobės pakraščio, rastas antrasis žalvarinis įvijinis žiedas.

Kairiojo dilbio srityje, 86 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 75 cm nuo PR kapo duobės pakraščio, rasta ketvirtoji žalvarinė juostinė apyrankė.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiosios palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 92 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.