Dauglaukio 109 moters kapo planas: A. Kapo duobės kontūras; B. Laužavietės vieta. Radiniai: 1. Galvos dangos papuošalas sudarytas iš dviejų gintarinių karolių ir dviejų žalvarinių įvijų; 2. Žalvarinė antkaklė su plokštele ir kabliuku; 3–6. Žalvarinės juostinės apyrankės; 7. Žalvarinė įvija; 8. Geležinis lazdelinis smeigtukas. E. Jovaiša, 1994. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 109 moters kapas in situ. E. Jovaiša, 1994.

Dauglaukio 109 moters kapo radiniai: 1. Žalvarinė antkaklė su plokštele ir kabliuku; 2. Galvos dangos papuošalas sudarytas iš dviejų gintarinių karolių ir dviejų žalvarinių įvijų; 3–4. Žalvarinės juostinės apyrankės. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1994 metai,

109 moters kapas,

220 – 260 metai po Kr.

XXIV tiriamajame plote, kv. D-7,8, 95 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su juodos žemės priemaišomis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota Š–P kryptimi. Duobės ilgis – P 185 cm, plotis – 95 cm (Š), 95 cm (P). Preparuojant kapo sampilą, 95–120 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, visame kapo duobės plote aptikta medžio angliukų ir smulkių keramikos gabalėlių.

Mirusiosios palaikų horizonte, 114 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, R kapo duobės pusėje atsidengė 1 laužavietės (?) liekanos, išsiskiriančios neintensyviu pelenų sluoksniu ir medžio angliukų likučiais. Laužavietė (?) buvo pailgos formos, 30´10 cm skersmens. Pelenų ir medžio angliukų sluoksnio storis – 6 cm.

Tyrinėjant kapo aplinką mirusiosios palaikų horizonte, karsto liekanų ir akmenų konstrukcijų nerasta. 114 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus moters palaikai.

Mirusiosios griaučių išlikę apie 1%:

  1. Kaukolės kaulai: smilkinkaulio gabalėliai, apatinio žandikaulio fragmentai ir dantų likučiai;
  2. Pečių kaulai: neišlikę;
  3. Krūtinės kaulai: neišlikę;
  4. Stuburo kaulai: neišlikę;
  5. Dubens kaulai: neišlikę;
  6. Rankų kaulai: abiejų rankų dilbio kaulų fragmentai;
  7. Kojų kaulai: neišlikę.

Mirusioji palaidota aukštielninka, galva nusvirusi į dešiniąją kapo pusę. Dešiniosios rankos žastikaulis buvo pastumtas ant kūno, o plaštaka tari „apkabinusi“ kairiąją ranką ties jos žastikaulio viduriu, kairioji ranka sulenkta apie 60° kampu, o plaštaka po dešiniosios rankos žastikauliu. Kojų padėties nustatyti nepavyko. Mirusioji galva orientuota į ŠR 6° kryptimi.

Mirusiosios kape rasta ant kaklo, krūtinės, rankų papuošalų. Be to, kape rastas vienas nežinomos paskirties radinys. Iš viso kape rasti 8 daiktai.

Kaklo papuošalai

Viršugalvio srityje, 118 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 32 cm nuo Š kapo duobės pakraščio ir 54 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rastas vėrinys (?), sudarytas iš dviejų žalvarinių įvijų ir dviejų gintarinių karolių. Greičiausiai, kaip rodo Dauglaukio patirtis, čia būsią galvos dangos papuošalo.

Kaklo srityje, 117 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 36 cm nuo Š kapo duobės pakraščio ir 44 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rasta žalvarinė antkaklė su plokštele ir kabliuku. Jos užsegimas buvo nusisukęs į nugaros pusę.

Krūtinės papuošalai

Dešinėje galvos pusėje, apatinio žandikaulio srityje, 116 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 43 cm nuo Š kapo duobės pakraščio ir 56 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. Jis buvo padėtas įstrižai kapo ašiai, o jo adata nukreipta į ŠV.

Rankų papuošalai

Dešiniosios rankos dilbio kaulų sandūros su plaštaka srityje, 114 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 66 cm nuo Š kapo duobės pakraščio ir 32 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rasta pirmoji šią ranką puošusi žalvarinė juostinė apyrankė.

Dešiniosios rankos dilbio kaulų sandūros su plaštaka srityje, 114 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 65 cm nuo Š kapo duobės pakraščio ir 31 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rasta antroji žalvarinė juostinė apyrankė. Abi dešiniosios rankos apyrankės buvo greta viena kitos.

Kairiosios rankos dilbio kaulų sandūros su plaštaka srityje, 116 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 70 cm nuo Š kapo duobės pakraščio ir 48 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rasta pirmoji šią ranką puošusi žalvarinė juostinė apyrankė.

Kairiosios rankos dilbio kaulų sandūros su plaštaka srityje, 116 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 68 cm nuo Š kapo duobės pakraščio ir 52 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rasta antroji kairiosios rankos žalvarinė juostinė apyrankė. Šios, kaip ir dešiniosios rankos apyrankės, buvo viena greta kitos.

Nežinomos paskirties radiniai

Kairiosios rankos žastikaulio galvutės srityje, 117 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 55 cm nuo Š kapo duobės pakraščio ir 25 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rasta žalvarinė įvija.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiosios palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 120 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.