Dauglaukio 11 moters (?) kapo planas: 1. Žalvarinė labai profiliuota segė; 2. Žalvarinis ritinis smeigtukas; 3. Žalvarinis juostinis žiedas. J. Balčiūnas, 1983. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 11 moters (?) kapo radiniai: 1. Žalvarinė labai profiliuota segė; 2. Žalvarinis ritinis smeigtukas; 3. Žalvarinis juostinis žiedas. Lietuvos nacionalinis muziejus. K. Stoškaus nuotrauka, 2018.

Radinių aprašymas

  1. Žalvarinis nulūžęs ritinis smeigtukas. Išlikusios dalies ilgis 7,8 cm. Galvutės ilgis 2,3 cm. Ritės kamienas įsmaugtas, 1,4 cm ilgio ir 5,5 mm skersmens. Viršutinio skritulio skersmuo 12 mm, storis iki 5 mm; o apatinio skritulio skersmuo 10 mm, o storis iki 4,5 mm. Abiejų skritulių šonai puošti išilginiais grioveliais ir skersinių įkartų linijomis. Po apatiniu skrituliu yra skersiniais grioveliais puošta kilpelė grandinėlei užkabint. Žemiau apatinio ritės skritulio esanti adatos 1,5 cm ilgio pastorinta ir puošta lygiagrečiais skersiniais grioveliais ir, maždaug per vidurį, viena įkartų eilute. Šios pastorintos adatos dalies skersmuo 5,5–6 mm. Smeigtuko adatos visas išlikęs ilgis 5,5 cm, skersmuo 4,5 mm.
  2. Žalvarinis karoliukas (?), pagamintas iš trikampio pjūvio vielos. Skersmuo 6 mm; vielos plotis 3,5–4 mm, storis 1,5–2 mm; skylutės skersmuo 3–3,5 mm.
  3. Žalvarinė profiliuota segė dengta įvija ir lieta nulūžusia užkaba, trikampio – pusiau pjūvio lankeliu, profiliuota kojele, su trimis skydeliais: vienas lankelio viršuje (3 mm žemiau įvijos), antras lankelio apačioje, prie kojelės, trečias – lankelio viduryje. Viršutinis ir apatinis skydeliai žiūrint iš viršaus – pusskritulio formos, o vidurinis – užapvalinto trikampio formos. Skydelių šoninės briaunos puoštos išilgai jų einančiais grioveliais. Po viršutiniu skydeliu ir vidurinio skydelio viršuje ir apačioje segės lankelis puoštas skersiniais įkirstais grioveliais. Segės lankelis tarp dengtos įvijos ir viršutinio skydelio (3 mm atstumas) – pusskritulio pjūvio, 7,5 mm pločio ir 4,5 mm storio; tarp viršutinio ir vidurinio skydelių – užapvalinto trikampio pjūvio, 9–10 mm pločio ir 5–6 mm storio; žemiau vidurinio skydelio, link apatinio, – lankelis iš užapvalinto trikampio pjūvio pamažu pereina į beveik pusiau skritulį ir yra 7–9 mm pločio ir 5–6 mm storio. Segės kojelė 6 mm ilgio ir 5 mm skersmens. Segės ilgis 5 cm; dengtos įvijos ilgis 2,9 cm, tūtelės skersmuo 6–8 mm.
  4. Žalvarinio žiedo, pagaminto iš pusapvalio pjūvio juostelės, dalis. Žiedo skersmuo 2,4 cm; juostelės plotis 6–6,5 mm, storis 1,5 mm.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1983 metai,

11 moters (?) kapas,

150 – 220 metai po Kr.

Perkasos PR kampe, kv. A–3, 190 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, iškart po senojo žemės paviršiaus sluoksniu, tamsesne rusva spalva iš geltono smėlio išsiskyrė kapo duobės dalis maždaug 1 m ilgio ŠV–PR kryptimi ir iki 40 cm pločio dėmė. Visa likusi kapo duobės dalis buvo sunaikinta čia augančių tankiai susipynusių klevo šaknų. Sprendžiant pagal išlikusį kapo duobės ŠR pakraščio kontūrą (ŠV dalyje jis užsilenkė į PV pusę), išlikusi kapo ŠV galo dalis. Išlikusios kapo duobės dalies PR galas paėjo po perkasos siena, todėl čia buvo bandyta iškasti nišą, tačiau už perkasos sienos buvo išlikęs tiktai siauras iki 10 cm pločio kapo duobės ruoželis, o likusi dalis irgi buvo suardyta susipynusių klevo šaknų.

Arčiau išlikusios kapo duobės dalies ŠV galo (greičiausiai krūtinės srityje), maždaug 15 cm skersmens plote buvo aptikta žalvarinė profiliuota segė su trimis skydeliais, žalvarinis ritinis nulūžusia adata 7,8 cm ilgio smeigtukas, smaigaliu nukreiptas į PV pusę (skersai kapo), apskrita žalvarinė 0,6 cm skersmens grandelė (ar karolis?), pagaminta iš trikampio skersinio pjūvio 0,3 cm pločio ir 0,2 cm storio vielos, du trečdaliai sulūžusio žalvarinio žiedo, pagaminto iš plokščios pusapvalio pjūvio 0,6 cm pločio ir apie 0,45 cm storio juostelės ir mažytis pažaliavęs kaulo gabalėlis. Daugiau radinių kape neaptikta. Sprendžiant pagal surastas įkapes bei jų padėtį kapo duobėje, galima manyti, kad čia buvo palaidota greičiausiai moteris, kuri gulėjo galva į ŠV, matyt, aukštielninka, sudėtomis ant krūtinės rankomis (ar bent viena jų). Kojų padėtis neaiški.