Dauglaukio 111 vyro kapo planas: A. Kapo duobės kontūras; B. Karstas. Radiniai: 1, 2, 4. Geležiniai ietigaliai su iškyla per vidurį; 3. Geležinis kovos peilis; 5. Geležinis įmovinis kirvis; 6. Žalvarinė dėželiniais galais antkaklė; 7. Žalvarinė antkaklė su kabliuku ir kilpele; 8. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 9. Žalvarinė lankinė žieduotoji segė; 10. Geležinis peilis; 11. Žalvarinis įvijinis žiedas; 12. Geležinis skydo antskydis; 13. Geležinis skydo apkaustas; 14. Geležinė skydo rankenos dalis (?).15. Mediniai skydo likučiai. E. Jovaiša, 1994. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 111 vyro kapas in situ. E. Jovaiša, 1994.

Žalvarinė dėželiniais galais antkaklė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. AR-2458-49. V. Abramausko nuotrauka, 2019.

Geležinis ietigalis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. AR-2458-43. V. Abramausko nuotrauka, 2019.

Dauglaukio 111 vyro kapas in situ. E. Jovaiša, 1994.

Dauglaukio 111 vyro kapas in situ. E. Jovaiša, 1994.

Žalvarinė lankinė žieduotoji segė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. AR-2458-51. V. Abramausko nuotrauka, 2019.

Geležinis ietigalis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. AR-2458-44. V. Abramausko nuotrauka, 2019.

Dauglaukio 111 vyro kapas in situ. E. Jovaiša, 1994.

Dauglaukio 111 vyro kapo radiniai: 1–3. Geležiniai įmoviniai ietigaliai; 4. Žalvarinė dėželiniais galais antkaklė; 5. Žalvarinė antkaklė su kabliuku ir kilpele; 6. Geležinis peilis; 7. Žalvarinis įvijinis žiedas; 8. Žalvarinė lankinė žieduotoji segė; 9. Geležinis skydo antskydis; 10–11. Geležiniai skydo apkaustai (viena dalis gal buvo skydo rankenos dalis?); 12.Geležinis įmovinis kirvis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Geležinis skydo antskydis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. AR-2458-46. V. Abramausko nuotrauka, 2019.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1994 metai,

111 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

XXIV tiriamajame plote, kv. E-9–11; F-8–11; G-8–10, 105 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: rausvos spalvos smėlis su juodos žemės intarpais. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota Š-P kryptimi. Duobės ilgis – 290 cm, plotis – 140 cm (Š), 140 cm (P). Preparuojant kapo sampilą, 105 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, Š jo dalyje aptikta medžio angliukų.

Mirusiojo palaikų horizonte, 110 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, Š dalyje atsidengė 1 laužavietės liekanos, išsiskiriančios neintensyviu pelenų sluoksniu ir medžio angliukų likučiais. Laužavietė buvo netaisyklingos formos, 20´30 cm skersmens, jos pjūvio forma ovali. Pelenų ir medžio angliukų sluoksnio storis – 5 cm.

Kapo sampile, 120 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, visose keturiose kapo duobės dalyse pastebėti skobtinio karsto fragmentai. Karstas buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ypatingai ryškiai matėsi apatinė karsto dalis. Nėra abejonių, kad, ruošiant karstą, jo vidinė dalis buvo išdeginta. Ilgis – 215 cm, plotis – 58 cm (Š), 58 cm (P). Karsto sienelės storis – 3 cm. Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta.

120 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus vyro palaikai. Mirusiojo griaučių išlikę apie 0,5%

  1. Kaukolės kaulai: neišlikę;
  2. Pečių kaulai: neišlikę;
  3. Krūtinės kaulai: neišlikę;
  4. Stuburo kaulai: stuburo slankstelių fragmentai;
  5. Dubens kaulai: neišlikę;
  6. Rankų kaulai: neišlikę;
  7. Kojų kaulai: neišlikę.

Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galvos padėtis nenustatyta. Nei dešinės, nei kairės rankos padėtis nenustatyta. Kojų padėties nustatyti taip pat nepavyko.

Mirusysis galva orientuotas į ŠV 356° kryptimi.

Mirusiojo kape rasta karybos, ūkio reikmenų bei kaklo, krūtinės, rankų papuošalų. Iš viso kape rasta 12 daiktų.

Karybos reikmenys

Dešiniojo galvūgalio srityje, šalia V karsto sienos, 120 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 46 cm nuo Š ir 39 cm V kapo duobės pakraščio, rastas pirmasis geležinis įmovinis ietigalis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, plunksna orientuotas Š-P kryptimi.

Dešiniojo galvūgalio srityje, šalia V karsto sienos, 122 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 48 cm nuo Š ir 36 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rastas antrasis geležinis įmovinis ietigalis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, plunksna orientuotas Š-P kryptimi.

Dešiniojo galvūgalio srityje, šalia V karsto sienos, 125 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 70 cm nuo Š ir 36 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rastas tretysis geležinis įmovinis ietigalis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, plunksna orientuotas P-Š kryptimi.

Dešiniojo galvūgalio srityje, šalia V karsto sienos, 125 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 72 cm nuo Š ir 42 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rastas geležinis įmovinis kovos peilis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, smaigaliu orientuotas Š-P kryptimi.

Dešiniosios (vakarinės) karsto sienos srityje, 122 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 178 cm nuo Š ir 36 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rastas geležinis įmovinis kovos kirvis. Jis buvo įsmeigtas į kapo dugną, o kotas nukreiptas kojūgalio link, orientuotas Š-P kryptimi.

Kairiosios kojos šlaunikaulio sandūros su blauzdikauliu srityje, 122 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 166 cm nuo Š ir 58 cm nuo R kapo duobės pakraščio, ant karsto dangčio, rastas geležinis suploto pusrutulio formos skydo antskydis su medinio skydo liekana, kurios pakraščiai buvo padengti geležinėmis rombo formos plokštelėmis.

Ūkio reikmenys

Kairiojo žastikaulio srityje, 126 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 106 cm nuo Š ir 42 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rastas geležinis įmovinis peilis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, smaigaliu orientuotas Š-P kryptimi.

Kaklo papuošalai

Kaklo srityje, 125 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 64 cm nuo Š ir 52 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rasta žalvarinė dėželinė antkaklė.

Kaklo srityje, 125 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 64 cm nuo Š ir 51 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rasta žalvarinė antkaklė su kabliuku ir plokštele.

Krūtinės papuošalai

Dešiniojo raktikaulio srityje, 123 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 81 cm nuo Š ir 61 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rastas geležinis lazdelinis smeigtukas, orientuotas lygiagrečiai kapo ašiai ir adata nukreiptas į Š.

Kairiojoje krūtinės srityje, 126 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 100 cm nuo Š ir 64 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rasta žalvarinė žieduotoji segė, orientuota įstrižai kapo ašiai, galvutė nukreipta į ŠV.

Rankų papuošalai

Juosmens srityje, šalia centrinės kapo ašies, 126 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 130 cm nuo Š ir 71 cm nuo R kapo duobės pakraščio, rastas žalvarinis įvijinis žiedas.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 130 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.