Dauglaukio 113 moters kapo planas: 1. Gintarinis karolis; 2. Geležinė adata; 3. Geležinė yla; 4. Keramikinis miniatiūrinis puodelis; 5–7. Žalvarinės juostinės apyrankės; 8. Žalvarinė juostinė apyrankė; 9. Žalvarinė antkaklė kūginiais galais; 10. Geležinis lazdelinis smeigtukas;. 11–12. Žalvariniai įvijiniai žiedai; 13. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 14. Žalvarinė apyrankė pumpuriniais galais. E. Jovaiša, 1994. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 113 moters kapo radiniai: 1. Žalvarinė antkaklė kūginiais galais; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 3. Gintarinis karolis; 4–5. Žalvariniai įvijiniai žiedai; 6. Geležinė adata; 7. Geležinė yla; 8. Žalvarinė apyrankė pumpuriniais galais; 9. Keramikinis miniatiūrinis puodelis; 10–13. Žalvarinės juostinės apyrankės. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Žalvarinė juostinė apyrankė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio 113 moters kapas in situ. E. Jovaiša, 1994.

Žalvarinė juostinė apyrankė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio 113 moters kapas in situ. E. Jovaiša, 1994.

Žalvarinė juostinė apyrankė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1994 metai,

113 moters kapas,

150 – 220 metai po Kr.

XXIV tiriamajame plote, kv. H-8,9; I-7, 8, 9; J-7, 110 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėliu su juodos žemės priemaišomis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota P-Š kryptimi. Duobės ilgis – 240 cm, plotis – 85 cm (P), 75 cm (Š). Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių, pelenų, karsto liekanų ar akmenų konstrukcijų nerasta.

111 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus moters palaikai.

Mirusiosios griaučių išlikę apie 0,5%:

  1. Kaukolės kaulai: apatinis žandikaulis;
  2. Pečių kaulai: neišlikę;
  3. Krūtinės kaulai: neišlikę;
  4. Stuburo kaulai: neišlikę;
  5. Dubens kaulai: neišlikę;
  6. Rankų kaulai: abiejų rankų dilbio kaulų ir pirštakaulių fragmentai;
  7. Kojų kaulai: neišlikę.

Mirusioji palaidota aukštielninka, galva nusvirusi į kairiąją kapo pusę. Dešinė ranka sulenkta 135° kampu ir padėta ant skreito, kairė sulenkta 135° kampu ir padėta ant skreito. Kojų padėties nustatyti nepavyko. Mirusioji galva orientuota į PR 170° kryptimi.

Mirusiosios kape rasta ūkio, apeigų reikmenų bei kaklo, krūtinės, rankų papuošalų. Be to, kape rastas vienas nežinomos paskirties radinys. Iš viso kape rasta 14 daiktų.

Ūkio reikmenys

Dešinėje galvos pusėje, 111 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 39 cm nuo P ir 45 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rasta geležinė adata. Ji buvo padėta įstrižai kapo ašiai, orientuota PV-ŠR, adata nukreipta PV kryptimi.

Dešiniojo petikaulio srityje, 119 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 48 cm nuo P ir 68 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rast geležinė yla. Ji buvo padėta įstrižai kapo ašiai, orientuota ŠR-PV kryptimi, adata nukreipta PR kryptimi.

Apeigų reikmenys

Dešiniojo peties srityje, 114 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 57 cm nuo P ir 71 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rastas miniatiūrinis keramikinis puodelis. Jis pakrypęs į mirusiosios pusę. Buvo padėtas statmenai kapo ašiai, orientuota R-V kryptimi, dugnelis nukreiptas į R, o ąselė į V.

Kaklo papuošalai

Kaklo srityje, 125 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 51 cm nuo P ir 45 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rasta žalvarinė antkaklė kūginiais galais.

Krūtinės papuošalai

Dešinėje krūtinės pusėje, 127 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 82 cm nuo P ir 62 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rastas pirmasis geležinis lazdelinis smeigtukas. Jis buvo padėtas įstrižai kapo ašiai, smaigaliu nukreiptas į PV.

Kairiojo alkūnkaulio srityje, 127 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 88 cm nuo P ir 29 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rastas antrasis geležinis lazdelinis smeigtukas. Jis buvo padėtas įstrižai kapo ašiai, adata nukreipta į PV.

Rankų papuošalai

Dešiniosios rankos dilbio kaulų vidurio srityje, 125 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 100 cm nuo P ir 58 cm nuo V kapo duobės pakraščio, viena greta kitos rastos trys žalvarinės juostinės apyrankės.

Kairiosios rankos dilbio kaulų sandūros su plaštaka srityje, 125 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 107 cm nuo P ir 30 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rasta ketvirtoji, kairiąją ranką puošusi, žalvarinė juostinė apyrankė.

Skreito srityje, 127 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 117 cm nuo P ir 48 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rasta žalvarinė apyrankė pumpuriniais galais. Kairėje krūtinės pusėje, 128 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 90 cm nuo PR ir 90–98 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rasti du žalvariniai įvijiniai žiedai.

Nežinomos paskirties radiniai

Pakauškaulio srityje, 111 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 41 cm nuo V kapo duobės pakraščio, rastas gintarinis karolis.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiosios palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 130 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.