Dauglaukio 114 mergaitės kapo planas: 1. Galvos dangos papuošalas sudarytas iš žalvarinių įvijų ir gintaro karolių; 2. Gintaro karolis; 3. Žalvarinė dėželiniais galais antkaklė; 4. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 5–7. Žalvarinės juostinės apyrankės; 8–10. Žalvarinės juostinės apyrankės; 11. Žalvarinis smeigtukas su pakabučiais; 12. Žalvarinis įvijinis žiedas. E. Jovaiša, 1994. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 114 mergaitės kapo radiniai: 1. Žalvarinė dėželiniais galais antkaklė; 2. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 3. Gintaro karolis; 4. Galvos dangos papuošalas sudarytas iš žalvarinių įvijų ir gintaro karolių; 5. Žalvarinis smeigtukas su pakabučiais; 6–7. Žalvariniai įvijiniai žiedai; 8–10. Žalvarinės juostinės apyrankės; 11–13. Žalvarinės juostinės apyrankės. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1994 metai,

114 mergaitės kapas,

220 – 260 metai po Kr.

XXIV tiriamajame plote, kv. F-7; G-6, 7; H-6, 7, 100 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėliu su juodos žemės priemaišomis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota PR–ŠV kryptimi. Duobės ilgis – 190 cm, plotis – 60 cm (PR), 70 cm (ŠV).

Preparuojant kapo sampilą, 100 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, PR jo dalyje aptikta medžio angliukų ir smulkių keramikos gabaliukų. Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų ar akmenų konstrukcijų nerasta.

120 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus mergaitės palaikai. Mirusiosios griaučių išlikę apie 0,5%:

  1. Kaukolės kaulai: kaukolės skliauto nedidelis fragmentas ir apatinis žandikaulis;
  2. Pečių kaulai: neišlikę;
  3. Krūtinės kaulai: neišlikę;
  4. Stuburo kaulai: neišlikę;
  5. Dubens kaulai: neišlikę;
  6. Rankų kaulai: abiejų rankų dilbio kaulų ir pirštikaulių fragmentai;
  7. Kojų kaulai: neišlikę.

Mirusioji palaidota aukštielninka, galva nusvirusi į dešiniąją kapo pusę. Dešinė ranka sulenkta 135° kampu ir padėta ant skreito, kairė sulenkta 135° kampu ir padėta ant skreito. Kojų padėties nustatyti nepavyko. Mirusioji galva orientuota į PR 120° kryptimi.

Mirusiosios kape rasta galvos, kaklo, krūtinės, rankų papuošalų. Be to, kape rastas vienas nežinomos paskirties radinys. Iš viso kape rasta 12 daiktų.

Galvos papuošalai

Viršugalvio dešinėje pusėje ir dešinėje galvos pusėje, 120–121 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 15–25 cm nuo PR ir 18–30 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, rastos dvi žalvarinės įvijos bei du gintariniai karoliai, atrodo, priklausę galvos papuošalui. 30 cm nuo PR ir 49 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio rasta stambi žalvarinė įvija. Ji, galimas dalykas, buvo naudota plaukų kasai puošti.

Kaklo papuošalai

Kaklo srityje, 122 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 28 cm nuo PR ir 26 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, rastos dvi žalvarinės antkaklės. Viena jų buvo kūginiais galais, antroji – dėželiniais.

Krūtinės papuošalai

Dešiniosios kojos šlaunikaulio galvutės srityje, 120 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 86 cm nuo PR ir 43 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, rastas geležinis nenustatyto tipo smeigtukas, prie kurio buvo pritvirtinti du žalvariniai lazdelės pavidalo pakabučiai.

Rankų papuošalai

Dešiniosios rankos dilbio kaulų vidurio srityje, 120 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 77 cm nuo PR ir 40 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, viena šalia kitos rastos trys žalvarinės juostinės apyrankės.

Kairiosios rankos dilbio kaulų vidurio srityje, 120 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 75 cm nuo PR ir 31 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, viena greta kitos rastos dar trys, kairiąją mirusiosios ranką puošusios, žalvarinės juostinės apyrankės.

Dešiniosios rankos plaštakos kaulų srityje, 120 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 86 cm nuo PR ir 26 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, rasti du žalvariniai įvijiniai žiedai.

Nežinomos paskirties radiniai

Apatiniojo žandikaulio srityje, 120 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 42 cm nuo PR ir 32 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, rastas gintarinis karolis.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiosios palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 125 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.