Dauglaukio 115 vaiko kapo planas: A. Kapo duobės kontūras. Radiniai: 1. Žalvarinis kibiro formos pakabutis. E. Jovaiša, 1994. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 115 vaiko kapo radiniai: 1. Žalvarinis kibiro formos pakabutis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1994 metai,

115 vaiko kapas,

220 – 260 metai po Kr.

XXIV tiriamajame plote, kv. F-6, 7; G-6, 7, 100 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su juodos žemės priemaišomis. Duobė buvo stačiakampio formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠV–PR kryptimi. Duobės ilgis – 140 cm, plotis – 80 cm (ŠV), 80 cm (PR).

Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių, pelenų, karsto liekanų ar akmenų konstrukcijų nerasta. Griaučių nerasta, mirusiojo palaidojimo pozos, rankų ir kojų padėties nustatyti nepavyko. Mirusysis, sprendžiant iš įkapės padėties, galva orientuotas į PR 120° kryptimi.

Mirusiojo kape rasta kaklo papuošalų. Iš viso kape rastas 1 daiktas.

Kaklo papuošalai

Apatiniojo žandikaulio dešinėje pusėje, 110 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 36 cm nuo ŠV ir 45 cm nuo ŠR kapo duobės pakraščio, rastas žalvarinis kibiro pavidalo pakabutis.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 115 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.