Dauglaukio 118 vyro kapo planas: A. Kapo duobės kontūras. Radiniai: 1. Geležinis kovos peilis; 2. Geležinis įmovinis ietigalis; 3. Geležinis įmovinis kirvis; 4. Gintarinis karolis; 5. Lankinė žieduotoji segė. E. Jovaiša, 1995. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 118 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2. Geležinis įmovinis ietigalis; 3. Geležinis kovos peilis; 4. Gintarinis karolis; 5. Lankinė žieduotoji segė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1995 metai,

118 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

0,70 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 0,90 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė vyro griaučių likučiai – išliko tik apatinis žandikaulis. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su tamsesnės žemės priemaišomis. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota ŠV–PR kryptimi. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. Mirusysis galvūgaliu buvo orientuotas į ŠV 330 laipsnių kryptimi.

Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių, pelenų, karsto liekanų ar akmenų konstrukcijų nerasta. Mirusiojo kape rasta ginklų, ūkio reikmenų ir papuošalų. Iš viso kape rasti 5 daiktai.

Ginklai ir ūkio reikmenys

0,9 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 20 cm nuo ŠV ir 34 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, plunksna į ŠV link, buvo padėtas geležinis ietigalis.

0,92 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 20 cm nuo ŠV ir 34 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, po ietigaliu smaigaliu į ŠV, buvo padėtas geležinis kovos peilis.

0,90 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 32 cm nuo ŠV ir 26 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, įsmeigtas į žemę, buvo rastas geležinis kirvis, kurio įmova buvo nukreipta kojūgalio link. Jis rastas dešiniajame mirusiojo galvūgalyje.

Krūtinės papuošalai

0,95 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 70 cm nuo ŠV ir 77 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, įstrižai kapo ašiai, buvo rasta žalvarinė lankinė segė, kurios lankelis orientuota į PR pusę.

Kaklo papuošalai

0,93 m gylyje nuo žemės paviršiaus, po apatiniuoju žandikauliu, buvo rastas gintarinis karolis.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 1 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.