Dauglaukio 12 vyro kapo planas ir radiniai: A – žirgo palaidojimo vieta; B – išlikęs kapo duobės kontūras; C – plokščias akmuo po mirusiojo galva; D – stambus akmuo ties kaire murusiojo galvos puse; E – akmuo prie dešinio mirusiojo šono. Radiniai: 1. Geležinis smailusis kovos peilis; 2. Geležinis ietigalis su užbarzdomis; 3. Geležinis karklo lapo pavidalo ietigalis; 4. Geležinis įmovinis kirvis; 5. Geležinis pincetas; 6. Žalvarinė labai profiliuota segė; 7. Žalvarinė segė trikampe kojele; 8. Geležinė skydo rankena. J. Balčiūnas, 1983. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 12 vyro kapas in situ iš rytų pusės. J. Balčiūnas, 1983.

Dauglaukio 12 vyro kapas in situ iš pietvakarių pusės. J. Balčiūnas, 1983.

Dauglaukio 12 vyro kapas in situ iš pietų pusės. J. Balčiūnas, 1983.

Dauglaukio 12 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis smailusis kovos peilis; 2. Geležinė skydo rankena; 3. Geležinis ietigalis su užbarzdomis; 4. Geležinis karklo lapo pavidalo ietigalis; 5. Geležinis pincetas; 6. Geležinis įmovinis kirvis. Lietuvos nacionalinis muziejus. K. Stoškaus nuotrauka, 2018.

Dauglaukio 12 vyro kapo radiniai: 1. Žalvarinė labai profiliuota segė; 2. Žalvarinė segė trikampe kojele. Lietuvos nacionalinis muziejus. K. Stoškaus nuotrauka, 2018.

Radinių aprašymas

  1. Geležinė įmovinė 25 cm ilgio ietis su užbarzdomis. Plunksnos ilgis su užbarzdomis 12 cm, plotis 4 cm, storis maždaug 7 mm; įmovos ilgis 14 cm, skersmuo prie koto 2,2 cm, jos kaklelio skersmuo 1,5 cm.
  2. Geležinė įmovinė 17,5 cm ilgio ietis karklo lapo (?) formos plunksna. Plunksnos ilgis 11 cm, plotis 3,3 cm; įmovos ilgis 6,5 cm, skersmuo 2,3 cm.
  3. Geležinis įmovinis kirvis. Ilgis 16,5 cm; ašmenų plotis 4,7 cm; įmovos skersmuo 3,3–3,5 cm.
  4. Geležinis įtveriamasis perlūžęs peilis-pjautuvėlis (?) išgaubta nugarėle, ar jo dalis (?) su užsikonservavusiu prie įkotės storo audinio gabalėliu. Ilgis 19 cm; ašmenų ilgis 12 cm, plotis iki 4 cm; nugarėlės plotis 6–7mm; įkotės ilgis 7 cm, plotis iki 2 cm, storis 6–7 mm.
  5. Geležinis dalinai sulūžęs 8 cm ilgio pincetas, užlenktais į vidų skersiniais 3,5 cm pločio ašmenimis. Pinceto koto plotis 1–1,5 cm.
  6. Žalvarinė profiliuota segė pusiau apskrito pjūvio lankeliu, atvira įvija, lieta užkaba, be kojelės, su dviem plačiais skydeliais: vienas viršuje, prie įvijos, kitas, ilgesnis, panašus į laiptelį, – lankelio apatiniame gale. Abudu segės skydeliai puošti išilginiais grioveliais (viršutinis gilesniais, apatinis – kiek smulkesniais). Segės lankelio viršutinėje dalyje, po viršutiniu skydeliu pastebimos keturios įmuštos ne visai simetriškai duobutės: dvi esančios aukščiau – arčiau lankelio šonų, ir dvi esančio žemiau – viena greta kitos. Segės ilgis 5 cm; įvijos ilgis 3,5 cm; viršutinio skydelio ilgis 1,3 cm, plotis 5 mm; apatinio skydelio ilgis 1,7 cm, plotis 6,5 mm; lankelio plotis 8–9 mm. Segės adata žalvarinė.
  7. Žalvarinė segė trikampe kojele, stačiakampio pjūvio lankeliu, atvira įvija, lieta užkaba, su 3–3,5 mm storio ir 1,5 cm pločio pusskritulio formos skydeliu lankelio viršuje, 2 mm atstumu nuo įvijos. Segės kojelė nuo lankelio atskirta skersiniu ranteliu – užkarta. Lankelis 7–9 mm pločio ir 3,5–4 mm storio, centre puoštas 4 išilginiais grioveliais, kuriuos galuose kerta skersiniai grioveliai (viršuje – 2, apačioje – 3). Segės ilgis 4,2 cm; įvijos ilgis 2,9 cm; kojelės plotis apačioje 1,9 cm, jos storis 2–2,5 mm. Segės adata žalvarinė, prie jos išsilaikęs užsikonservavęs nedidelis (apie 1 cm²) reto audinio gabalėlis.
  8. Perlūžusio į dvi dalis geležinio neaiškios paskirties kiek lenktas dirbinio (skydo rankenos (?) dalis pagaminta iš išilgai stačiu kampu sulenktos juostelės, kurios vienas galas plokščias ir užsibaigia 1,8 cm skersmens skrituliu, o kitas galas sunykęs. 4 cm atstumu nuo išlikusio galo, ties išilginio juostelės sulenkimo pradžia, išlikusi dalis vinutės su 1,5 cm skersmens žalvarine pusrutulio formos tuščiavidure galvute. Išlikusios dirbinio dalies ilgis 15 cm (vienas gabalas 9 cm ilgio, kitas – 6 cm ilgio); plotis per vidurį 1,9–1,8 cm; storis per vidurį (su briauna) – 1–1,3 cm.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1983 metai,

12 vyro ir žirgo kapas,

150 – 220 metai po Kr.

Perkasos kv. B, C–3, 4 ir dalinai kv. B, C–5, 90–95 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, iškart prasidėjus natūraliam smėliui, išryškėjo ne visai taisyklingo pusapskritimio formos tamsesnė dėmė, kurios P dalį kirto bulviarūsių, esančių kv. A–3, 4, 5 duobės, o Š kraštas paėjo po perkasos Š siena. Dėmės išgaubta V dalis (kv. B, C–3, dalinai B, C–4) iš aplinkinio smėlio labai nežymiai išsiskyrė vos pilkšvesne spalva, o jos R dalis (kv. B, C–4, dalinai B, C–5) gana ryškiai išsiskyrė tamsiai rusvai pilka spalva. Norint atidengti visą pusapskritimio formos dėmės išlikusią dalį, perkasos Š sienoje, ties kv. B–3,4 buvo padaryta maždaug 2,6 m² ploto netaisyklinga iki 2,2 m ilgio V–R kryptimi ir 1,25 m pločio P–Š kryptimi išpjova. Atidengus ir atpreparavus dėmę, paaiškėjo, kad tai kapo duobė, kurios R dalyje 100 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, palaidotas gana gausiai angliukais apibertas mirusysis (sprendžiant pagal įkapes, tai buvo vyras). Sprendžiant pagal kaukolės kaulų liekanų dėmes, įkapių išsidėstymą ir dėmės su angliukais formą (jokių griaučių liekanų, išskyrus kaukolės kaulų likučių dėmes, išlikę nebuvo), mirusysis gulėjo galva beveik tiksliai į Š (345º kampu), greičiausiai aukštielninkas, matyt ištiestomis kojomis. Rankų padėtis neaiški. Mirusiojo galva, atrodo, buvo padėta ant plokščio 20×16×7 cm dydžio akmens (ant jo ir matėsi kaukolės kaulų liekanos). Į kairę nuo mirusiojo galvos (jo atžvilgiu) buvo padėtas 28×22×20 cm dydžio akmuo. Kitas 18×15×12 cm dydžio akmuo buvo padėtas mirusiojo dešinėje pusėje, maždaug jo šlaunų srityje.

Prie mirusiojo galvos, dešinėje pusėje gulėjo smaigaliais į Š pusę geležinis įmovinis 25 cm ilgio ietigalis su užbarzdomis, geležinis įmovinis 18 cm ilgio ietigalis karklo lapo (?) formos plunksna ir buvo įsmeigtas ašmenimis įstrižai į žemę geležinis įmovinis 16 cm ilgio kirvis 4,7 cm pločio ašmenimis. 17 cm į P (mirusiojo kojų) pusę nuo ietigalio, prie dešiniojo mirusiojo šono, maždaug jo krūtinės lygyje, gulėjo sulūžęs įtveriamasis 19 cm ilgio peilis-pjautuvėlis (?). Maždaug mirusiojo krūtinės viršaus srityje gulėjo įstrižai krūtinės 8 cm ilgio ir iki 3,5 cm pločio geležinis pincetas. 12 cm į P nuo jo, maždaug mirusiojo krūtinės apačioje gulėjo viena šalia kitos dvi žalvarinės segės: profiliuota ir segė trikampe jojele (prie pastarosios segės adatos buvo išsilaikęs mažytis audinio gabalėlis). 75 cm į P nuo segių, maždaug mirusiojo šlaunų srityje gulėjo skersai kapo geležinis sulūžęs 15 cm ilgio kiek lenktas neaiškios paskirties dirbinys, pagamintas iš išilgai per vidurį sulenktos geležinės juostelės, su išlikusia jame vinute su žalvarine 1,5 cm skersmens tuščiavidure pusrutulio formos galvute (gal tai kartais skydo rankena ? – šalia šio dirbinio buvo išlikę maži lyg odos ar žievės gabalėliai). Už 5 cm į P nuo šio radinio kapas jau buvo nukirstas bulviarūsio duobės, todėl išlikusi tiktai 180 cm ilgio kapo duobės dalis.

Į R nuo mirusiojo, iš aplinkinės žemės labai nežymiai vos pilkšvesne spalva išsiskiriančioje duobės dalyje (kv. B, C–3, dalinai B, C–4) buvo aptikti labai apnykę ir ties šia vieta anksčiau augusio medžio šaknų gerokai išstumdyti arklio griaučiai, tarp kurių dar matėsi šaknų paliktos dėmės. Iš griaučių buvo išlikusi tiktai aptrupėjusios kaukolės su dantimis dalis, stuburo kaulų pėdsakai ir keli kojų kaulų fragmentai. Sprendžiant pagal išlikusių kaulų padėtį, arklys gulėjo galva į Š pusę, matyt, ant šono ir kojomis į R pusę. Jokių dirbinių prie arklio griaučių neaptikta, todėl net sunku spręsti, ar jis palaidotas kartu su mirusiuoju, ar žymiai vėliau, tačiau, greičiausiai, dar iki vėjui sunešant dabartinį supustyto smėlio sluoksnį. Jau vėjui sunešus dabar esantį supustyto smėlio sluoksnį jis irgi negalėjo būti pakastas, nes tada duobės dėmė būtų išsiskyrusi jau supustytame smėlyje, o to nebuvo. Galbūt arklys buvo užkastas kartu su mirusiuoju.