Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1995 metai,

122 nenustatytos lyties žmogaus kapas,

70 – 260 metai po Kr.

0,70 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 0,90 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė kapo „šešėlis“. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su tamsesnės žemės priemaišomis. Duobė forma nenustatyta. Ji orientuota ŠV–PR kryptimi. Miręs galvūgaliu buvo orientuotas į ŠV 340 laipsnių kryptimi. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, rankų poza nustatyta, tačiau kojos, regis, buvo ištiestos.

Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių, pelenų, karsto liekanų ar akmenų konstrukcijų nerasta.

Mirusiojo kape nebuvo jokių radinių.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 0,95 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.