Dauglaukio 123 nenustatytos lyties žmogaus kapo planas: A. Kapo duobės kontūras. Radiniai: 1. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 2. Žalvarinė įvija; 3. Gintarinis karolis. E. Jovaiša, 1995. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 123 nenustatytos lyties žmogaus kapo radiniai: 1. Gintarinis karolis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1995 metai,

123 nenustatytos lyties žmogaus kapas,

70 – 260 metai po Kr.

0,65 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 0,80 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė dantų likučiai. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota ŠR–PV kryptimi. Miręs galvūgaliu buvo orientuotas į ŠR 30 laipsnių kryptimi. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko.

Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių, pelenų, karsto liekanų ar akmenų konstrukcijų nerasta.

Mirusiojo kape rasta kaklo, krūtinės ir nenustatytos paskirties papuošalų. Iš viso kape rasti 3 daiktai.

Kaklo papuošalai

0,90 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 37 cm nuo Š ir 40 cm nuo R kapo duobės krašto, prie pat lazdelinio smeigtuko, buvo rastas gintarinis karolis.

Krūtinės papuošalai

0,92 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 51 cm nuo Š ir 49 cm nuo R kapo duobės krašto, statmenai kapo ašiai ir smaigaliu į V, buvo rastas geležinis lazdelinis smeigtukas.

Nenustatytos paskirties papuošalas

0,92 m gylyje nuo žemės paviršiaus, galvos srityje, prie pat geležinio lazdelinio smeigtuko, 51 cm nuo Š ir 49 cm nuo R kapo duobės krašto, buvo rasta žalvarinė įvija.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 1,0 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.