Dauglaukio 124 moters kapo planas: A. Kapo duobės kontūras. Radiniai: 1. Geležinės ylos (?) radimo vieta; 2. Galvos dangos papuošalas sudarytas iš žalvarinių įvijų ir trijų gintarinių karolių; 3. Žalvarinė dėželiniais galais antkaklė; 4. Žalvarinis smeigtukas su skylute per vidurį ir atsikišusia ąsele; 5. Žalvarinis smeigtukas su skylute per vidurį ir atsikišusia ąsele; 6–8. Dvi juostinės ir viena įvijinė žalvarinė apyrankės; 9–11. Dvi juostinės ir viena įvijinė žalvarinė apyrankės. E. Jovaiša, 1995. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 124 moters kapo radiniai: 1. Žalvarinė dėželiniais galais antkaklė; 2. Galvos dangos papuošalas sudarytas iš žalvarinių įvijų ir trijų gintarinių karolių; 3–4. Žalvariniai smeigtukai su skylute per vidurį ir atsikišusia ąsele; 6–10. Žalvarinės įvijinės (2 vnt.) ir juostinės (4 vnt.) apyrankės. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1995 metai,

124 moters kapas,

220 – 260 metai po Kr.

1,45 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 1,30 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė moters likučiai – išliko kaukolės dalis, abiejų rankų dilbio kaulų fragmentai. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su tamsesnės žemės priemaišomis. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota PR–ŠV kryptimi. Mirusioji galvūgaliu buvo orientuota į PR 160 laipsnių kryptimi. Mirusioji buvo palaidotas aukštielninka, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. Dešiniosios rankos dilbio kaulai buvo ant skreito, o kairiosios – ištiesti palei kūną.

Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių, pelenų, karsto liekanų ar akmenų konstrukcijų nerasta.

Mirusiosios kape rasta galvos, kaklo, krūtinės ir rankų ir papuošalų. Iš viso kape rasti 11daiktų.

Galvos papuošalai

1,59 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 37 cm nuo P ir 33 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastas žalvarinis galvos dangos papuošalas. Jis sudarytas iš 2 žalvarinių įvijų, kurios buvo perskirtos gintariniais karoliai (iš viso trys karoliai). Čia pat buvo ir stambi įvija su penkios žalvarinės tūtelės, kurios, matyt, puošė galvos dangos pakraščius.

Kaklo papuošalai

1,63 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 57 cm nuo P ir 25 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rasta žalvarinė dėželiniais galais antkaklė. Ji skiriama 1 šių antkaklių grupei.

Krūtinės papuošalai

1,60 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 57 cm nuo P ir 48 cm nuo V kapo duobės krašto, dešinėje krūtinės pusėje, smaigaliu į galvūgalį, buvo rastas žalvarinis smeigtukas su skylute per vidurį ir atsikišusia ąsele.

1,62 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 70 cm nuo P ir 34 cm nuo V kapo duobės krašto, statmenai kapo ašiai ir smaigaliu į V, buvo rastas žalvarinis smeigtukas su skylute per vidurį ir atsikišusia ąsele.

Rankų papuošalai

1,60 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 105 cm nuo P ir 55 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastos trys žalvarinės apyrankės (dvi juostinės ir viena įvijinė).

1,56 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 120 cm nuo P ir 20 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastos trys žalvarinės apyrankės (dvi juostinės ir viena įvijinė).

Nenustatytos paskirties dirbinys

1,50 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 30 cm nuo P ir 42 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastas geležinio dirbinio fragmentas (gal adata?).

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiosios palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 1,75 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.