Dauglaukio 127 vyro kapo planas: A. Kapo duobės kontūras. Radiniai: 1. Geležinis ietigalis su iškyla per vidurį; 2. Gintarinis karolis; 3. Žalvarinė segė lenkta kojele; 4. Geležinis kovos peilis; 5. Varinis Romos imperatoriaus Gordiano III (238–244) sestercijus; 6. Geležinis kovos peilis; 7. Medinės kirvio koto dalys su geležies intarpais; 8. Geležinis įmovinis kirvis; 9. Septyni titnaginiai gabalėliai (gal tai ugniai išgauti?). E. Jovaiša, 1995. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 127 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2. Geležinis ietigalis su iškyla per vidurį; 3. Varinis Romos imperatoriaus Gordiano III (238–244) sestercijus; 4. Žalvarinė segė lenkta kojele; 5. Gintarinis karolis; 6. Septyni titnaginiai gabalėliai; 7. Geležinis kovos peilis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1995 metai,

127 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

0,95 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 1,35 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė vyro griaučių likučiai – išliko kaukolės dalis ir apatinis žandikaulis. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su tamsesnės žemės priemaišomis. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota ŠR–PV kryptimi. Mirusysis galvūgaliu buvo orientuotas į ŠR 15 laipsnių kryptimi. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, kojos ištiestos, rankų poza nenustatyta.

Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių, pelenų, karsto liekanų ar akmenų konstrukcijų nerasta.

Mirusiojo kape rasta ginklų, ūkio, prekybos reikmenų ir papuošalų. Iš viso kape rasti 9 daiktai.

Ginklai ir ūkio reikmenys

1,36 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 1 cm nuo Š ir 10 cm nuo R kapo duobės krašto, mirusiojo kairiajame viršūgalvyje, buvo padėtas geležinis ietigalis.

1,37 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 115 cm nuo Š ir 30 cm nuo R kapo duobės krašto, smaigaliu kojūgalio link, buvo rastas geležinis peilis.

1,36 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 130 cm nuo Š ir 30 cm nuo R kapo duobės krašto, buvo rastas antras geležinis peilis.

1,35 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 210 cm nuo Š ir 30 cm nuo V kapo duobės krašto, kojūgalyje, įsmeigtas į žemę, buvo rastas įmovinis kirvis.

1,37 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 210 cm nuo Š ir 26 cm nuo R kapo duobės krašto, buvo rastos medžio dalys sumišusios su geležimi. Greičiausiai tai medinio kirvio koto dalis su kažkokiais geležies intarpais.

1,37 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 210 cm nuo Š ir 26 cm nuo R kapo duobės krašto, buvo rastos medžio dalys sumišusios su geležimi. Greičiausiai tai medinio kirvio koto dalis su kažkokiais geležies intarpais.

Prekybos reikmenys

1,38 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 123 cm nuo Š ir 40 cm nuo R kapo duobės krašto, tarp abiejų peilių buvo rastas Romos imperatoriaus Gordiano III (238–244) varinis sestercijus.

Kaklo papuošalai

1,45 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 44 cm nuo Š ir 50 cm nuo R kapo duobės krašto, dešinėje apatinio žandikaulio pusėje buvo rastas gintarinis karolis.

Krūtinės papuošalai

140 cm gylyje, kairėje krūtinės pusėje, 70 cm nuo Š duobės galo ir 35 cm nuo R, buvo rasta žalvarinė lenkta kojele segė.

1,45 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kojūgalyje, buvo rasta 7 titnaginiai gabalėliai (gal tai kažkas ugniai įkurti?).

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 1,5 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas