Dauglaukio 128 nenustatytos lyties žmogaus kapo planas: 1. Gintarinis karolis; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas. E. Jovaiša, 1995. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 128 nenustatytos lyties žmogaus kapo radiniai: 1. Gintarinis karolis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1995 metai,

128 nenustatytos lyties žmogaus kapas,

70 – 260 metai po Kr.

0,95 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 1,20 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė kaukolės ir dantų fragmentai. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota PV–ŠR kryptimi. Miręs galvūgaliu buvo orientuotas į PV 195 laipsnių kryptimi. Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių, pelenų, karsto liekanų ar akmenų konstrukcijų nerasta. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko.

Mirusiojo kape rasta kaklo ir krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 2 daiktai.

Kaklo papuošalai

1,21 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 121 cm nuo P ir 15 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastas gintarinis karolis.

Krūtinės papuošalai

1,22 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 25 cm nuo P ir 30 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastas geležinis lazdelinis smeigtukas.

Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 1,3 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas.