Dauglaukio 26 nenustatytos lyties žmonių kapo planas: A. Kapo duobės kontūras; B. Medinis stulpas; C. Medžio angliukų lizdai; D. Ūkinė duobė. E. Jovaiša, 1985. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1985 metai,

26 nenustatytos lyties žmonių kapas,

70 – 260 metai po Kr.

0,72 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D 1, 2, 3, 4, F 1, 2, 3, atsidengė kapo duobės kontūras. Jis orientuotas ŠV–PR kryptimi. PR gale suardytas, kasant ūkinę duobę. Ūkinė duobė buvo beveik taisyklingo apskritimo formos, 1,78 m skersmens. Jos pusė pradingsta PR sienoje (link 1983 m. tirtojo ploto IV).

Kapo duobė pailgos formos, užapvalintais galais. Likusios duobės ilgis 2,21 m, PR – 1,27 m. Preparuojant kapo duobę, visame plote susidurta su medžio angliukais ir jų lizdais.

1,03 m gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė buvusio dvigubo kapo vieta. Griaučiai neišliko: tik matėsi griaučių A smegeninės vieta ir kairiojo šlaunikaulio kontūras. Griaučių B matėsi tik kairiojo ir dešiniojo šlaunikaulių kontūrai. Tiriant kapą, susidarė įspūdis, jog abu mirusieji buvo palaidoti aukštielninki. Sprendžiant iš griaučių kontūrų ir kapo duobės orientacijos, mirusieji buvo palaidoti galvomis į ŠV 290° kampu.

Tikrinant kapo dugną, nei dirbinių, nei organinės medžiagos nerasta.