Dauglaukio 67 vyro kapo planas: A. Menama kapo duobės linija; B. Išlikusi kapo duobės linija. 1: Geležinis lazdelinis smeigtukas; 2. Geležinio dirbinio dalis; 3. Geležinis įtveriamasis peilis; 4. Medinio dirbinio (?) dalis; 5. Varinis Romos imperatoriaus Marko Aurelijaus (161–180) sestercijus. E. Jovaiša, 1990. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 67 vyro kapo radiniai: 1. Varinis Romos imperatoriaus Marko Aurelijaus (161–180) sestercijus; 2. Geležinis įtveriamasis peilis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas:

  1. Geležinio dirbinio fragmentas (galbūt smeigtuko ?). L – 2,91, skersmuo – 0,5.
  2. Meduko fragmentas (galbūt ylos rankenėlės ?). L – 3,1.
  3. Moneta, žalvarinė, Romos imperijos sestercijus. Netaisyklingo apskritimo formos; skersmuo – 2,79×3,9, storis – 0,49. Monetos averse matyti vyriškos lyties (?) asmens profilis. Legendos perskaityti neįmanoma. Reversas gerai išlikęs. Stovintis žmogus, vienoje rankoje laikantis lazdą kaip valdžios simbolį, kita ranka ištiesta link žalčio (?). Iš kairės asmens pusės raidė S, o iš dešinės – raidė C.
  4. Peilis, geležinis, lenkta nugarėle. L – 23,0, įkotės l – 1,0 (nulūžusi), ašmenų plotis – 2,8. Nugarėlės storis – 0,5.
  5. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 8,0, adatos l – 6,0, galvutės skersmuo – 1,6×1,61. Lūžęs į 4 dalis.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1990 metai,

67 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

1,0 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. B7, C5, 6,7 pradėjo ryškėti kapo duobės kontūras, išsiskiriantis tamsesnės spalvos smėlio dėme ir pavieniais angliukais. Kapo duobė orientuota ŠR–PV kryptimi. Jos ilgis – apie 2,4 m, plotis P gale – 0,90 m ir Š gale – 0,90 m. P galas buvo ne visai aiškus.

1,14 m gylyje, P kapo dalyje, galvos vietoje, 2,15 m atstumu nuo š duobės galo ir 0,45 m nuo V krašto atsidengė nedidelis kaukolės fragmentas. Daugiau kaulų nerasta. Atrodo, jog mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas. Orientacija į ŠV 344º kampu.

Įkapės:

1,15 m gylyje, galvos srityje, 1,14 m nuo Š galo ir 0,40 m nuo R krašto atsidengė geležinis lenkta nugarėle peilis, įkote galvūgalio link, ašmenimis į kapo duobės išorę.

1,15 m gylyje, galvos vietoje, 2,04 m nuo Š galo ir 0,30 m nuo R krašto atsidengė geležinio smeigtuko fragmentas. Tame pačiame gylyje, 0,04 m nuo peilio, 1,75 m atstumu nuo Š galo ir 0,44 m nuo R krašto, ties kapo duobės viduriu, mirusiojo krūtinės vietoje atsidengė geležinio dirbinio fragmentas. Atstumas nuo šio daikto iki smeigtuko fragmento – 0,26 m.

1,17 m gylyje, 1,6 m atstumu nuo š galo ir 0,32 m nuo R duobės krašto, netoli peilio atsidengė žalvarinė Romos imperijos moneta. Atstumas nuo monetos iki peilio – 0,08 m. Tame pačiame gylyje, 1,6 m atstumu nuo š duobės galo ir 0,38 m nuo R krašto, tarp peilio ir monetos atsidengė nedidelis meduko (?) fragmentas.

1,3 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne nerasta.