Dauglaukio 68 vyro kapo planas: A. Išlikusi kapo duobės linija. Radiniai: 1. Geležinis kovos peilis; 2. Žalvarinis įvijinis žiedas; 3. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 4. Geležinis įmovinis kirvis. E. Jovaiša, 1990. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 68 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 3. Geležinis kovos peilis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas:

  1. 1. Peilis, geležinis, tiesia nugarėle. L – 14,0, įkotės l – 4,4, ašmenų plotis – 3,2, nugarėlės storis – 0,6. Išliko 2 fragmentai.
  2. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. Neišliko.
  3. Kirvis, geležinis, įmovinis. H – 18,0, ašmenų h – 8,4. įmovos skersmuo – 3,5, ašmenų plotis – 5,1. Vidinė liemens dalis nežymiai profiliuota. Gerai išlikęs.
  4. Žiedas, žalvarinis, įvijinis. Neišliko.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1990 metai,

68 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

1,0 m gylyje, kv. D6, 7, 8 ir E6, 7 išryškėjo pilkos smėlio spalvos, užapvalintais galais kapo duobės kontūras. Kapo duobės ilgis – 2,1 m, plotis Š gale – 0,9 m, P gale – 0,8 m, orientacija į ŠR – PV. 1,17 m gylyje, 0,42 m nuo š galo ir 0,35 nuo V krašto atsidengė kaukolės ir dantų fragmentai. Daugiau kaulų nerasta. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, Rankos galėjo būti sudėtas ant krūtinės. Orientacija į ŠR 4º kampu.

Įkapės:

1,12 m gylyje, 0,75 m nuo P kapo duobės galo ir 0,34 m nuo V kapo duobės krašto atsidengė įmovinis kirvis, įsmeigtas į žemę, įmova kiek pakreipta į V kapo duobės kraštą.

1,15 m gylyje, 0,20 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,45 m nuo V kapo duobės krašto lygiagrečiai kapo duobei, ašmenimis į viršų, įkote į Š duobės galą, atsidengė geležinis peilis lenkta nugarėle.

1,2 m gylyje, 0,66 m nuo Š galo ir 0,38 m nuo V krašto adata į PV kapo duobės pusę rastas geležinis lazdelinis smeigtukas.

1,22 m gylyje, šalia smeigtuko, 0,7 m nuo Š galo ir 0,26 m nuo V duobės krašto atsidengė sulūžęs žalvarinis įvijinis žiedas.

1,4 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne nerasta