Dauglaukio 69 mergaitės kapo planas: A. Ūkinės duobės riba; B. Menama kapo duobės linija. Radiniai: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 2. Žalvarinis įvijinis žiedas; 3–4. Žalvarinės juostinės apyrankės. E. Jovaiša, 1990. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 69 mergaitės kapo radiniai: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 2–3. Žalvarinės juostinės apyrankės; 4. Žalvarinis įvijinis žiedas. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas:

  1. Apyrankė, žalvarinė, kūginiais galais. Lankelis padarytas iš apvalaus pjūvio, 0,31 skersmuo žalvarinės vielos, kuri galuose pastorinta ir siekia 0,65 skersmens. Kūgelių skersmuo – 1,1, h – 0,8. Antkaklės dydis – 12,1×12,5. Viršutinė lankelio dalis iki pusės puošta aplink vytu iškilių juostelių ornamentu. Kūgeliai – vertikaliais grioveliais su skersinėmis įkartėlėmis sudaro kryžiaus formą.
  2. Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,15×0,6) žalvarinės juostos, kuri galuose susiaurinta iki 0,49. Apyrankės dydis – 4,05×5,5. Lankelis ornamentuotas įžambiais grioveliais, sudarančiais zigzaginį raštą. Galuose lankelis puoštas skersiniais grioveliais.
  3. Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,2×0,6) žalvarinės juostos, kuri galuose susiaurinta iki 0,5. Apyrankės dydis – 3,99×5,7. Lankelis ornamentuotas įžambiais grioveliais, sudarančiais zigzaginį raštą. Galuose lankelis puoštas skersiniais grioveliais.
  4. Žiedas, žalvarinis, įvijinis (3 įvijų). Padarytas iš trikampio pjūvio ir 0,1 storio juostelės. Dydis – 1,3. Plotis – 0,7. Neornamentuotas.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1990 metai,

69 mergaitės kapas,

220 – 260 metai po Kr.

1,2 m gylyje, šalia ūkinės duobės, kv. E8, 9, 4,5 m nuo V ploto XX ribos ir 2,5 nuo Š ploto ribos atsidengė kapo radiniai. Kapo duobės kontūro nustatyti nepavyko, pateikiamos tik sąlyginės jo ribos.

1,2 m gylyje atsidengė kaukolės fragmentai. Daugiau kaulų nepastebėta. Sprendžiant pagal įkapių išdėstymą, kapo duobė galėjo būti orientuota Š – P kryptimi. Mirusioji laidota aukštielninka. Orientacija į P 180º kampu (?).

Įkapės:

1,2 m gylyje, 4,2 m nuo V ploto XX ribos ir 2,3 nuo Š ploto ribos atsidengė žalvarinės apyrankės ir žalvarinis įvijinis žiedas. Atstumas tarp apyrankių – 0,3 m, nuo žiedo iki dešiniosios rankos apyrankės – 0,2 m.

1,22 m gylyje, 0,5 m atstumu nuo apyrankių atsidengė žalvarinė antkaklė kūginiais galais, kūgeliais į P kapo galo pusę.

1,4 m gylyje prasidėjo nejudinto smėlio sluoksnis – kapo tyrimas buvo baigtas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų daugiau nerasta.