Dauglaukio 71 vyro kapo planas: A. Išlikusi kapo duobės linija; B. Molio intarpo riba. Radiniai: 1. Geležinis įmovinis ietigalis; 2. Geležinis kovos peilis; 3–4. Geležiniai lazdeliniai smeigtukai; 5. Žalvarinis įvijinis žiedas. E. Jovaiša, 1990. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 71 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis ietigalis; 5. Žalvarinis įvijinis žiedas. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas:

  1. Ietigalis, geležinis, įmovinis, ištęsto rombo formos plunksna. L – 17,7, plunksnos plotis – 3,4, įmovos h – 7,0, skersmuo – 2,6. Įmovoje išlikęs meduko fragmentas.
  2. Peilis, geležinis, lenkta nugarėle. L – 22,7, įkotės l – 5,3, ašmenų plotis – 2,7, nugarėlės storis – 0,75. Gerai išlikęs.
  3. Žiedas, žalvarinis, įvijinis (5 įvijų). Padarytas iš trikampio pjūvio 0,09×0,21 žalvarinės juostelės. Dydis – 1,9. Plotis – 2,0. Deformuotas. Neornamentuotas.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1990 metai,

71 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

1,1 m gylyje, kv. H5, 6, šalia kapo 66 ėmė ryškėti tamsiai pilkos spalvos smėlio sluoksnis su angliukais. Paaiškėjo, kad tai – Š – P kryptimi orientuotos kapo duobės kontūras, kurio P galas buvo neiškus dėl jį kertančio molio intarpo. Kapo duobės ilgis – apie 2,0 m, plotis Š gale – 0,73 m, P gale – 0,8 m. 1,18 m gylyje atsidengė žandikaulio fragmentas, daugiau kaulinės medžiagos nerasta. Vyras buvo nukreiptas į šiaurę 360° kampu.

Įkapės:

1,12 m gylyje, 0,37 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,47 m nuo V kapo duobės krašto viršūne nukreiptas į Š, o rankena – į P, lygiagrečiai kapo duobei rastas geležinis lenkta nugarėle kovos peilis.

1,12 m gylyje, 0,23 gylyje nuo Š kapo duobės galo ir 0,44 m nuo V kapo duobės krašto, lygiagrečiai kapo duobei, šalia peilio atsidengė geležinis įmovinis ietigalis.

1,14 m gylyje, 0,56 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,26 m nuo P kapo duobės krašto, adata į V (?) rastas geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentas (be galvutės). Tame pačiame gylyje, mirusiojo krūtinės srityje, 0,75 m nuo Š galo ir 0,35 m nuo V krašto atsidengė neaiškus geležinio dirbinio fragmentas (gali būti smeigtuko dalis).

1,16 m gylyje 0,97 m nuo Š galo ir 0,4 m nuo V duobės krašto, ties kapo viduriu atsidengė žalvarinis įvijinis žiedas.

1,18 m gylyje, šalia mirusiojo galvos, 0,45 m nuo Š galo ir 0,36 m nuo V krašto atsidengė neaiškios paskirties geležinio dirbinio fragmentas. Tame pačiame gylyje, netoli mirusiojo galvos, 0,49 m nuo Š galo ir 0,15 m nuo V krašto atsidengė neaiškios paskirties geležinio dirbinio fragmentas. Atstumas tarp šių radinių – 0,2 m.

1,3 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne nerasta.