Dauglaukio 74 vyro kapo planas: A. Išlikusi kapo duobės linija; B. Ūkinės duobės riba. Radiniai: 1–2. Geležiniai ietigaliai su iškyla per vidurį; 3. Geležinis įmovinis kirvis; 4. Geležinis kovos peilis; 5. Geležinis skydo antskydis. E. Jovaiša, 1990. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 74 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2–3. Geležiniai ietigaliai su iškyla per vidurį; 4. Geležinis skydo antskydis; 5. Geležinis kovos peilis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas:

  1. Ietigalis, geležinis, įmovinis su iškilia briauna per vidurį, kiek ištiesta rombo formos plunksna. L – 20,0, plunksnos plotis – 6,4, įmovos l – 5,8, skersmuo – tarp įmovos ir plunksnos 2,39. įmovoje išliko meduko fragmentas. Gerai išlikęs. Restauruotas.
  2. Ietigalis, geležinis, įmovinis su nežymiai iškilia briauna per vidurį, lauro lapo formos plunksna. L – 19,8, plunksnos plotis – 4,61, įmovos l – 6,75, skersmuo – tarp įmovos ir plunksnos 1,65, gale – 1,75. Nedidelė įmovos dalis nulūžusi, išlikęs meduko fragmentas. Gerai išlikęs. Restauruotas.
  3. Kirvis, geležinis, įmovinis. H – 17,5, liemens h – 3,0, ašmenų h – 6,3. Liemens skersmuo ties ašmenų pradžia – 3,35×3,8. Įmovos skersmuo – 4,29×4,32, ašmenų plotis – 5,35. Įmovos gylis – 7,29. kirvis kiek profiliuotas, gerai išlikęs. Restauruotas.
  4. Peilis, geležinis, lenkta nugarėle. L – 21,5, įkotės l – 5,1, ašmenų plotis ties įkote – 3,3, per vidurį – 3,19, nugarėlės storis – 0,91. Restauruotas.
  5. Skydo umbas, geležinis, kūgio formos su pumpurėliu viršūnėje. Padarytas iš 0,42 storio geležinės skardos. H – 8,0, skersmuo – 14,5, spurgelio skersmuo – 1,61, vidinis umbo skersmuo – 0,85×10,5. Nuo pagrindo pakilęs – 2,3, vinies kiaurymės skersmuo – 0,45. Gerai išlikęs, kiek deformuotas. Restauruotas.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1990 metai,

74 vyro kapas,

220 – 260 metai po Kr.

1,4 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. H, I9, 10, išryškėjo tamsiai pilkos spalvos kapo duobės kontūras, kurio P galas buvo sudarytas kasant ūkinę, 1,5×1,6 m dydžio, duobę. Kapo duobės ilgis iki ūkinės duobės buvo apie 1,55 m, plotis Š ir P gale – 0,92 m. Kapo duobė užapvalintais galais, orientuota Š–P kryptimi. Joje pastebėta smulkių angliukų ir pavienių keramikos fragmentų.

1,55 m gylyje, 0,65 m atstumu nuo Š galo ir 0,33 m nuo R duobės krašto, atsidengė kaukolės fragmentai bei viršutinis ir apatinis žandikauliai. Atrodo, jog mirusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis. Orientacija į ŠR 20º kampu.

Įkapės:

1,5 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,3 m nuo Š galo ir 0,18 nuo R krašto, atsidengė geležinis skydo umbas.

1,52 m gylyje, 0,32 m nuo Š galo ir 0,32 m nuo V krašto, lygiagrečiai kapo duobei, įmova į P kapo galą, rastas geležinis įmovinis kirvis.

1,54 m gylyje, 0,37 m nuo Š duobės galo ir 0,23 m nuo V krašto atsidengė geležinis ietigalis.

1,55 m gylyje, po pirmuoju ietigaliu, 0,35 m nuo Š galo ir 0,3 m nuo V duobės krašto atsidengė antras geležinis ietigalis. Abu ietigaliai rasti lygiagrečiai kapo duobei, įmovomis į P duobės galą. Tame pačiame gylyje, šalia ietigalių ir kirvio, 0,35 m nuo Š galo ir 0,35 m nuo V krašto, lygiagrečiai kapo duobei, įkote į P, ašmenimis į kapo išorę atsidengė geležinis lenkta nugarėle peilis. Atstumas nuo peilio iki umbo – 0,22 m.

1,8 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne nerasta.