Dauglaukio 81 nenustatytos lyties ir amžiaus vaiko kapo planas: A. Kapo duobės kontūras. B, C, D. Kapo akmenys. Jovaiša, 1991. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Radinių aprašymas:

Įkapių nerasta

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1991 metai,

81 nenustatytos lyties ir amžiaus vaiko kapas,

70 – 260 metai po Kr.

1,20 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. C8, D7…8 atsidengė kapo duobės kontūras, išsiskiriantis tamsia pilkšvos spalvos smėlio dėme, kurioje buvo pastebėti stambūs angliukai bei keramikos fragmentai.

R kapo duobės krašte buvo akmenų konstrukcija, kurią sudarė trys 0,24´0,20 m, 0,28´0,20 m ir 0,28´0,24 m didumo akmenys. Akmenys galėjo būti sudėti tam, kad mirusysis neprisikeltų ar kokiais kitais sumetimais.

Kapo duobė pailgos formos, užapvalintais galais, orientuota Š–P kryptimi. Duobės ilgis – 0,84 m, plotis Š gale – 0,80 m, P gale – 0,60 m. Kaulinės medžiagos neišliko. Jokių įkapių nerasta. Kapo erdvinis orientavimas neaiškus.