Dauglaukio 15 vyro kapo planas: A. Kapo duobės kontūras; B. Karsto linijos; C. Akmuo. Radiniai: 1. Geležinio lazdelinio smeigtuko adata; 2. Geležinis įmovinis kirvis; 3–4. Žalvarinės laiptelinės segės; 5. Žalvarinis įvijinis žiedas. E. Jovaiša, 1984. Sudarė E. Jovaiša, 2020.

Dauglaukio 15 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2–3. Žalvarinės laiptelinės segės; 4. Žalvarinis įvijinis žiedas. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas:

  1. Segė, žalvarinė, laiptelinė (trijų laiptelių), uždara įvija. H – 4,86, įvijos L – 4,38, Ø – 0,71×0,66. Laiptelių (skaičiuojant nuo kojelės) plotis ir aukštis: 1,92×0,9; 2,2×0,94. Užkabos L – 2,0, H – 1,79. Segės lankelis neornamentuotas; puošta įvijos tūtelė (pakraščiai dvigubais grioveliais) ir laipteliai (jie puošti išilginiais grioveliais, skersiniais brūkšneliais ir „tinklo“ raštu). Segės įvija ir adata žalvarinės.
  2. Segė, žalvarinė laiptelinė (dviejų laiptelių), atvira įvija. H – 4,07, įvijos L – 3,07, Ø – 0,4. Segės lankelio plotis – 1,15, lankelis pusapvalio pjūvio, 0,4 storio. Laiptelių (skaičiuojant nuo kojelės) plotis ir aukštis: 1,49×0,74; 1,76×0,8. Segės adata nulūžusi. Laipteliai ornamentuoti „tinklo“ raštu.
  3. Žiedas, žalvarinis, juostinis. Ø – 2,48, padarytas iš pusapvalio pjūvio juostelės, kurios plotis – 0,5, storis – 0,27. Žiedas sulūžęs į tris dalis.
  4. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis.
  5. Kirvis, geležinis įmovinis. L – 12,4, ašmenų plotis – 3,2; plotis ties liemeniu – 2,4; ties įmova – 2,5 cm. Įmovoje yra išlikusi medinė kirvio koto dalis.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1984 metai,

15 vyro kapas,

150 – 220 metai po Kr.

1,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B 14, 15, atsidengė dalis kapo duobės kontūro ir buvusio karsto išilginės briaunos pėdsakai. Kapo duobė, sprendžiant iš Š jos fragmento, buvo užapvalintais galais, 1,6 m ilgio ir 0,64 m pločio. Karsto plotis – 0,38 m. P kapo duobės galas atsirėmė į laužavietę ir susiliejo joje. Tame pat gylyje, Š duobės dalyje, prie pat karsto kairiosios briaunos rastas 20×12 cm dydžio smiltainio akmuo ir prie pat jo geležinis įmovinis.

1,65 m gylyje nuo žemės paviršiaus ir 0,56 m gylyje nuo buvusiojo (?) žemės paviršiaus atsidengė sunykusio vyro kapo įkapės. Griaučiai neišliko.

Įkapės: Galvos srityje (Š dalyje), dešinėje pusėje rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. P link 0,21 m nuo jo ir 0,2 m nuo akmens rastos 2 žalvarinės laiptelinės segės. Jos padėtos kiek įstrižai kapo ašiai, lygiagrečiai viena kitos atžvilgiu (atrodo, jos buvo padėtos krūtinės srityje). Pirmoji segė dviejų laiptelių ir atvira įvija, antroji – kiek didesnė, trijų laiptelių ir uždara įvija.

0,54 m į P nuo pirmosios segės rastas žalvarinis juostinis žiedas.

Preparuojant kapą, susidarė įspūdis, jog mirusysis buvo palaidotas karste, o Š jo gale buvo padėtas akmuo ir prie jo atremtas kirvis. Sprendžiant iš karsto fragmentų ir įkapių, mirusysis buvo palaidotas tiksliai Š kryptimi.

Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. P kapo gale, kv. A 13, 14, B 13, 14 atsidengė apskrita, tamsiai pilkos spalvos želės duobė, kurios dydis – 1,4×1,20 m. Joje gausiai rasta medžio angliukų. Atrodo, jog čia buvusi apeiginė laužavietė.