Dauglaukio 20 vyro kapo planas: 1. Geležinė ieties plunksna; 2. Žalvarinis įvijinis žiedas; 3. Gintarinis karolis; 4. Geležinis lazdelinis smeigtukas. E. Jovaiša, 1984. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 20 vyro kapo radiniai: 1. Geležinė ieties plunksna; 2. Geležinis lazdelinis smeigtukas; 3. Gintarinis karolis. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas:

  1. Karolis, gintarinis, dvigubo nupjauto kūgio formos. H – 0,92, Ø – 1,42, vidinis Ø – 0,5.
  2. Žiedas, žalvarinis, įvijinis (4 apvijų). Sulūžęs į kelias dalis. Padarytas iš pusapvalio pjūvio, 0,23 pločio ir 0,13 storio vielos.
  3. Ietigalis, geležinis, įmovinis, su iškyla per vidurį. L – 18,0, plunksnos L – 10,77, įmovos L – 8,46, jos Ø – 2,2, ašmenų plotis – 3,16.
  4. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis (adatos dalis nulūžusi, H – 6,2, adatos H – 4,4, galvutės dydis – 1,86×1,86.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1984 metai,

20 vyro kapas,

150–220 m. po Kr.

0,98 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B 2, 5 cm atstume nuo 1983 m. tirtojo ploto II linijos ir išilgai jos rastas geležinis ietigalis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė.

1,08 m gylyje atsidengė vyro kapo įkapės. Griaučiai neišliko; rasta tik apatinio žandikaulio dalis. Sprendžiant iš jo ir rastųjų įkapių, vyras buvo palaidotas galvūgaliu į ŠR 5º kampu.

Įkapės: dešinėje galvūgalio pusėje, lygiagrečiai kapo ašiai, plunksna galvūgalio link ir 8 cm nuo apatinio žandikaulio rastas geležinis ietigalis. Prie jo įmovos, vidinėje kapo pusėje buvo padėtas žalvarinis įvijinis žiedas (jo viduje rasti pirštakaulių fragmentai).

0,18 m į P nuo apatinio žandikaulio, galvute į kapo vidų rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. 6 cm į R nuo apatinio žandikaulio rastas dvigubo nupjauto kūgio formos gintarinis karolis.

Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.