Dauglaukio 21 vyro kapo planas: A. Kapo duobės kontūras; B. Karsto kontūras. 1. Geležinis įmovinis kirvis; 2. Geležinis ietigalis; 3. Geležinis kaltas; 4. Geležinis peilis; 5. Žalvarinė segė lenkta kojele. E. Jovaiša, 1984. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 21 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis kaltas; 2. Geležinis įmovinis kirvis; 3. Geležinis ietigalis; 4. Žalvarinė segė lenkta kojele. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio 21 vyro kapo radiniai: 1. Geležinis kaltas; 2. Geležinis įmovinis kirvis; 3. Geležinis ietigalis; 4. Žalvarinė segė lenkta kojele. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas:

  1. Segė, žalvarinė, lenkta kojele (sulūžusi). H – 6,54, įvija atvira, jos L – 1,92, kojelės L 3,15. Lankelio plotis – 0,53, storis – 0,39, pjūvyje pusapvalio formos. Segė neornamentuota.
  2. Ietigalis, geležinis, įmovinis. H – 14,94, plunksnos L – 9,69, plotis – 4,22. Pjūvyje suploto rombo formos. Įmovos L – 4,84, Ø – 2,16, koto Ø – 1,73.
  3. Kirvis, geležinis, įmovinis. H – 14,05, ašmenų plotis – 5,04, įmovos Ø – 3,92.
  4. Kaltas, geležinis. L – 23,5, pjūvyje keturkampio formos, 1,3×1,3 dydžio. Kalto galvutė ovalo formos, 2,8×2,3 dydžio.
  5. Peiliukas, geležinis, tiesia nugarėle. Sulūžęs į kelias dalis, ir likęs tik fragmentas.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1984 metai,

21 vyro kapas,

150–220 m. po Kr.

0,98 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. ABC 4, 5, 6 atsidengė didelės kapo duobės kontūras, orientuotas Š–P kryptimi. Duobė buvo netaisyklingo ovalo formos, 2,5 m ilgio ir 1,25 m pločio. Visame duobės plote rasta medžio angliukų, ypatingai jų gausu R duobės pusėje. Tame pat horizonte atsidengė ir karsto pėdsakai. Karstas buvo įdėtas beveik tiksliai kapo duobės viduryje. Š kapo duobės gale karsto pėdsakų atsekti nepavyko. Karstas buvęs stačiakampio formos, geriau išlikusio V karsto briaunos segmento ilgis – 1,7 m, R – 1,26 m, plotis pietiniame gale – 0,6 m.

Apskritai, preparuojant kapą, susidarė įspūdis, jog darbo įrankiai buvo sudėti galvūgalyje ant karsto arba tuoj už jo Š duobės gale. Karstas buvęs skobtinis, nes tikrinant kapo duobės dugną, medžio likučiai tęsėsi dar apie 15 cm. Neabejotina, jog laidojant mirusįjį, buvo atliekamos apeigos su ugnimi. Medžio angliukų išsidėstymas ir tas faktas, jog jie buvo randami visuose kapo duobės horizontuose, rodo, kad laužo likučiai buvo pilami į sampilą.

1,10 m gylyje, kv. C 6, atsidengė vyro kapo įkapės. Griaučiai neišliko. Sprendžiant iš karsto ir įkapių padėties, mirusysis buvo palaidotas į ŠR 15º kampu.

Įkapės: darbo įrankiai ir ginklai buvo sudėti vienoje vietoje mirusiojo galvūgalyje. Įmova į Š kapo sieną, kiek įstrižas kapo ašiai ir ašmenimis į dešinę kapo pusę buvo padėtas įmovinis kirvis. Ant jo, plunksna į Š kapo sieną buvo uždėtas įmovinis ietigalis. Po kirviu, keik įstrižai jam pakištas geležinis kaltas. 0,15 cm į R nuo kirvio rasti geležinio peiliuko fragmentai.

0,6 m į P nuo Š kapo duobės, vienoje linijoje su kairiuoju karsto segmentu rasta deformuota žalvarinė segė lenkta kojele.

Tikrinant kapo duobės dugną, be minėtų karsto medienos likučių jokių kitų radinių nerasta.