Dauglaukio 29 moters kapo planas: A. Išlikusios kapo duobės linija. 1. Žalvarinis raštuotas plaukų žiedas; 2. Žalvarinis plaukų žiedas. E. Jovaiša, 1986. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 29 moters kapas in situ. E. Jovaiša, 1986.

Dauglaukio 29 moters kapas in situ. E. Jovaiša, 1986.

Dauglaukio 29 moters kapo radiniai: 1, Žalvarinis raštuotas plaukų žiedas. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Plaukų žiedų nešiosenos atstatomasis piešinys pagal Dauglaukio 29-to moters kapo radinius. E. Jovaiša, T. Jovaiša, 2021.

Radinių aprašymas:

  1. Įvija, žalvarinė, Æ 2,9, trijų įvijų, padaryta iš apvalios 0,24Æ Priekinė pusė, ten, kur yra įvijos galai, visas plotas ornamentuotas skersinių brūkšnelių raštu.
  2. Įvija, žalvarinė, Æ2,9, buvusi taip pat trijų įvijų, padaryta iš apvalios, 0,20Æ Priekinė pusė ornamentuota taip pat, kaip ir anksčiau aprašyta įvija.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1986 metai,

29 moters kapas,

70–260 m. po Kr.

0,68 m gylyje nuo žemės paviršiaus kv. B 8, C 7, 8 atsidengė kapo duobės dalis, orientuota Š–P kryptimi. Duobės kontūras nevienodai gerai išlikęs: jis gerai pastebimas P ir V dalyse, o R ir ypatingai Š jos galas buvo sunaikintas statant ūkinį pastatą. Sprendžiant iš likusiojo kontūro duobė buvo pailga, užapvalintais galais. Išlikusiojo, vakarinio, kontūro ilgis 1,55, duobės plotis P gale – 0,69 m. Preparuojant kapo duobę, buvo rasta pavienių degėsių, o Š duobės gale ir stambesnių medžio angliukų.

0,78 m gylyje nuo žemės paviršiaus, P duobės gale atsidengė galvos papuošalai. Griaučiai visiškai sunykę. Sprendžiant pagal gerai išlikusį V duobės kontūrą ir galvos papuošalų padėtį, mirusioji buvo palaidota aukštielninka, galvūgaliu į PV 182° kryptimi.

Įkapės:

P kapo duobės gale, galvūgalyje, 0,325 m atstumu nuo P duobės galo ir 0,37 m atstumu nuo V duobės krašto rasta kairioji galvos papuošalo žalvarinė įvija. Dešinioji įvija buvo 0,34 atstumu nuo R duobės krašto ir 0,35 m atstumu nuo P duobės galo. Atstumas tarp šių įvijų centrų – 0,115 m. Nusakyti šių įvijų paskirtį gana sunku, nes tai pirmieji tokio tipo papuošalai šiame kapinyne. Įtikinamiausia, jog tai yra plaukų papuošalai. Galimas daiktas, jog jomis buvo sutvirtinamos kasos. Preparuojant šias įvijas, pastebėta nemažai organinės medžiagos pėdsakų, kuri A. Bliujienės nuomone trisluoksnė: 1) įvijų išorę dengė lyg labai sudūlėjusios odos fragmentai, 2) po šiuo sluoksniu buvęs, greičiausiai, audinys, austas „eglutės“ raštu. Po įvijomis, jas nuėmus, rastas trečiasis organikos sluoksnis primenantis odą. Visų organinių medžiagų pavyzdžiai buvo sutvirtinti polietilenglikoliu – 4000.

Žalvarinės įvijos blogai išlikusios: ypatingai kairioji, kuri pažeista korozijos ir labai trapi. Todėl tyrimų vietoje abi įvijos klijuotos 50 polibutilmetakrilatu (PBMA).

Tikrinant kapo duobės dugną, kuris baigėsi 0,85 m gylyje nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

*

Organinės medžiagos pavyzdžiai buvo pristatyti į Dailės muziejaus P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo centrą. Cheminių reakcijų bei plonasluoksnės chromatografijos metodu šiuos pavyzdžius ištyrė restauratorė J. Senvaitienė. Tyrimo rezultatai tokie:

Organinė medžiaga įvijų viršuje – baltyminės kilmės medžiaga (gal oda?)

Organinė medžiaga įvijų išorėje – mediena

Organinė medžiaga po įvijomis, kapo dugne:

viršutinis (arčiausiai įvijų) – gyvulinės kilmės baltyminė medžiaga (gal oda?)

vilnonis audinys

organinės substancijos sluoksnis (neidentifikuotas)

mediena

organinės substancijos sluoksnis (neidentifikuotas).

Ekspertizės rezultatai leidžia daryti prielaidą, jog mirusioji buvo palaidota karste, o jos rūbams ar kitoms įkapėms naudota oda ir vilnonis audinys.