Dauglaukio 32 moters kapo planas: A. Ūkinės duobės kontūras; B. Išlikęs kapo duobės vakarinis pakraštys; C. Kapo akmuo. 1. Žalvarinis plaukų žiedas; 2. Žalvarinio ritinio smeigtuko adata. E. Jovaiša, 1986. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Žalvarinė trikampė segė. E. Jovaiša, 2021.

Žalvarinė trikampė segė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Žalvarinis ritinis smeigtukas. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

  1. Antsmilkinis, įvijinis, žalvarinis, labai sunykęs, sulūžės į eilę gabalėlių. Skersmuo galėjo būti – 3,9. Padarytas iš pusapvalio pjūvio juostelės, kurios plotis – 0,23, storis – 0,11.
  2. Segė, žalvarinė, trikampe kojele.
  3. Smeigtukas, žalvarinis, ritinis.

Žalvarinis ritinis smeigtukas. E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1986 metai,

32 moters kapas,

150–200 m. po Kr.

0,75 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A 11, 12, B 11, 12, atsidengė 1,0´1,1 m skersmens ūkinės duobės kontūras.0,9 m gylyje V jos pusėje atsidengė buvusios kapo duobės V galas, kuris tęsėsi į V nuo ūkinės duobės 0,29 m. Duobė buvo užapvalintais galais, jos plotis – Š–P kryptimi – 0,61 m.

Kapas suardytas kasant ūkinę duobę. Griaučių visiškai neišliko. Pirminėje padėtyje rastas 0,2´0,11´0,10 m dydžio akmuo, buvęs dešiniajame mirusiosios galvūgalyje, o kairiajame galvūgalyje, 0,21 m atstumu nuo V kapo duobės galo atsidengė įvijinis antsmilkinis (greičiau, kaip rodo dabartiniai tyrimai, čia buvęs plaukų žiedas), į Š nuo jo, už 0,03 m rasta smeigtuko geležinės adatos dalis. Sprendžiant pagal šiuos radinius, mirusioji galėjo būti orientuota į V 270° kryptimi.

Manant, kad dalis kapo dirbinių galėjo atsidurti ūkinėje duobėje, atlikti jos tyrimai. 1,22 m gylyje nuo žemės paviršiaus, ūkinės duobės ŠV pakraštyje rasti radiniai iš sunaikintos kapo 32. Tai žalvarinė segė trikampe kojele ir žalvarinis ritinis smeigtukas, kuriam, tarsi, tiko anksčiau atidengtoji geležinės adatos dalis. Š ūkinės duobės pakraštyje, tame pat gylyje, buvo atidengti du nedideli, 0,23´0,21´0,1, 0,17´0,11´0,08 m dydžio, akmenys, kurie greičiausiai, priklausė suardytam kapui.

Šios ūkinės duobės tyrimai buvo pratęsti iki 2,1 m gylio tačiau jokių dirbinių iš kapo 32 daugiau nebuvo rasta.