Dauglaukio 33 moters kapo planas: A. Kapo duobės ribos; B. Kapo akmenys (0,86 m gylyje). Radiniai: 1. Neaiškios paskirties dirbinio radimo vieta; 2. Žalvarinis adatos pavidalo smeigtukas. E. Jovaiša, 1986. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 33 moters kapas in situ. E. Jovaiša, 1986.

Radinių aprašymas

  1. Neaiškios paskirties dirbinys. Žalvarinis užleistais galais žiedas padarytas iš beveik stačiakampio pjūvio juostelės, kurios plotis – 0,56, storis – 0,09. Iš vienos pusės išlikę 10 žalvarinių žiedelių, kurių Æ0,4, plotis 0,12. Per juos perverta geležinė viela ir sujungta su žiedu. Kitoje pusėje buvo tik geležinė viela.
  2. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. Išlikęs nedidelis fragmentėlis, adatos dalis, kurios Æ0,38.
  3. Smeigtukas, žalvarinis, adatos formos (adata?). Padarytas iš keturkampio pjūvio, 0,23´0,25 dydžio, lazdelės, kuri ąselės dalyje suplota ir siekia 0,13 storio. Galvutė rombo formos, 1,65 ilgio ir 0,44 pločio. Šio rombo viduje išpjauta pailgos formos skylė, kurios L – 0,78, plotis – 0,12. Smeigtuko bendras ilgis iki lūžimo vietos – 6,78. Jokių ornamentikos pėdsakų nerasta.

Dauglaukio 33 moters kapo radiniai: 1. Žalvarinis adatos pavidalo smeigtukas; 2–5. Neaiškios paskirties dirbinio sudedamos dalys. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1986 metai,

33 moters kapas,

150–220 m. po Kr.

0,74 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D5, 6, 7, E 5, 6, 7, atsidengė neryškus kapo duobės kontūras, orientuotas Š–P kryptimi. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais, jos ilgis 2,04 m, plotis Š gale – 0,84 m, P – 0,72 m.

0,86 m gylyje pradėjo rodytis kapo akmenys, kurių padėtis buvo tokia: 0,5 m nuotolyje nuo P kapo duobės pakraščio, dešinėje centrinės kapo ašies pusėje buvo padėtas 0,21´0,23´0,9 m dydžio akmuo; antrasis akmuo, 0,15´0,14´0,08 m dydžio, buvo rastas 0,11 m nuotolyje į PV nuo centrinio akmens; trečiasis akmuo, pailgos formos, 0,3´0,16´0,08 m dydžio, ilgąja kraštine orientuotas lygiagrečiai centrinei kapo ašiai, buvęs padėtas už 0,06 m į ŠR nuo centrinio akmens. 1,09 m gylyje atsidengė kapo likučiai: griaučių visai neliko: tik 0,23 m nuotolyje nuo P duobės pakraščio atidengti penki apatinio žandikaulio fragmentai, kurių padėtis leidžia manyti, jog mirusysis buvo orientuotas į PV 188° kryptimi.

Įkapės:

0,31 m nuotolyje nuo P duobės pakraščio, apatinio žandikaulio kairėje pusėje atsidengė neaiškios paskirties dirbinys. Jis susideda iš tokių dalių: žalvarinis juostinis žiedas, sujungtas su žalvarine įvija, kurios viduje buvo įstatytas geležinis strypelis, o gale padarytas kabliukas, ir ji taip sukabinta su žiedu; priešingoje pusėje žiedas sujungtas tiesiog su geležine viela. 0,04 m nuo šio dirbinio, kojūgalio link, rasti sunykusios geležies pėdsakai. Atrodo, jog tai galėjo būti geležinis lazdelinis smeigtukas, kurio išliko dalis adatos. Š kapo duobės pačiame gale, 0,10 m į R nuo centrinės kapo ašies, galvute į PR rastas žalvarinis adatos formos smeigtukas (ar adatos?), kurio dalis adatos buvo nulaužta.

Nuėmus radinius ir toliau tiriant kapo 33 duobės vietą, atsidengė po juo esančio kapo duobės kontūras.