Dauglaukio 34 moters kapo planas: A. Kapo duobės ribos. Radiniai: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 2. Žalvarinis juostinis žiedas; 3. Žalvarinis statinėlinis smeigtukas; 4–5. Žalvarinės pusapvalio pjūvio apyrankė; 6–7. Žalvarinės juostinės trikampio pjūvio apyrankė. E. Jovaiša, 1986. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 34 moters kapas in situ. E. Jovaiša, 1986.

Dauglaukio 34 moters kapo radiniai: 1. Žalvarinė kūginiais galais antkaklė; 3. Žalvarinis statinėlinis smeigtukas 3. Žalvarinis juostinis žiedas; 4–5. Žalvarinės pusapvalio pjūvio apyrankė; 6–7. Žalvarinės juostinės trikampio pjūvio apyrankė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

  1. Antkaklė, žalvarinė, kūginiais galais. Lankelio dydis 137´13,0. Lankelis padarytas iš 0,3Æ vielos, kuri ties lankelio viduriu išplatėja ir siekia 0,49Æ. Kūgeliai 0,87 aukščio ir 1,02 skersmens. Antkaklė nuo lankelio vidurio užsegimo link puošta tordiravimo imitacija, kuri iš abiejų pusių „aprėminta“ skersinių brūkšnelių grupėmis. Kūgeliai puošti koncentrinių griovelių raštu, o susidariusios briaunelės – smulkiomis įkartomis.
  2. Apyrankė, žalvarinė, trikampio skersinio pjūvio, užkeistais galais, 5,6´5,4 dydžio. Padaryta iš 0,84 pločio ir 0,23 storio juostelės, kuri puošta išilginių griovelių raštu. Galai „aprėminti“ dvigubų skersinių brūkšnelių grupėmis, o plotas tarp jų – tinkliniu raštu.
  3. Apyrankė, žalvarinė, trikampio skersinio pjūvio, užkeistais galais, 5,7´5,2 dydžio. Padaryta iš 0,81 pločio ir 0,2 storio juostelės. Ornamentuota taip pat, kaip ir Nr. 20 aprašytoji.
  4. Apyrankė, žalvarinė, pusapvalio skersinio pjūvio, 6,06´4,8 dydžio. Padaryta iš 0,9 pločio ir 0,13 storio juostelės, kuri puošta „eglutės“ raštu. Galai aprėminti trigubų skersinių brūkšnelių grupėmis, o tarpai tarp jų tinkliniu raštu. Galai šiek tiek susiaurėja – 0,77 pločio.
  5. Apyrankė, žalvarinė, pusapvalio skersinio pjūvio, 6,02´4,8 dydžio. Padaryta iš 0,97 pločio ir 0,11 storio juostelės, kuri galuose šiek tiek siaurėja – 0,7 pločio. Puošta taip pat, kaip ir Nr. 22 aprašytoji.
  6. Smeigtukas, žalvarinis, statinėlinis su geležine adata. H – apie 11, kadangi pati adata kiek išlenkta. Galvutės h – 1,9, Æ0,8. Galvutės viršūnėlė puošta grioveliais, kurių iškilusios briaunos sudaro trijų žiedelių įspūdį. Toks pat „žiedelis“ juosia galvutės centrą ties skylute, o apačia užbaigia dviem „žiedeliais“ Savo ruožtu šie „žiedeliai“ puošti skersinių kantelių raštu.
  7. Žiedas, žalvarinis, įvijinis, 5 apvijų. Skersmuo – 2,2, h – 1,0–1,5. Padarytas iš trikampio pjūvio juostelės, kurios plotis 0,17, storis – 0,11.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1986 metai,

34 moters kapas,

150–220 m. po Kr.

1,13 m gylyje, kv. D5, 6, 7, E5, 6, 7, atsidengė kapo kontūras, orientuotas ta pačia, Š-P kryptimi. Duobė pailgos formos, užapvalintais galais, 1,96´0,64 m dydžio. 1,15 m gylyje, P duobės gale, atsidengė žalvarinė antkaklė kūginiais galais ir apatinio žandikaulio fragmentai. Iš kitų kaulų išliko dešiniojo ir kairiojo dilbio kaulų fragmentai bei kairiojo blauzdikaulio fragmentas. Be to, žemėje gana gerai matėsi griaučių „šešėlis“. Sprendžiant iš likusių kaulų bei įkapių padėties, mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva orientuotas į PV 188° kryptimi. Dešinioji ranka sulenkta buku kampu ir padėta ant dubens, kairioji – stačiu kampu ir padėta krūtinės srityje. Kiek neįprasta kojų padėtis: dešinioji koja ištiesta, o kairioji – atmesta į šalį, sulenkta buku kampu taip, kad abejos pėdos, rodos, lietė viena kitą.

Įkapės:

0,22 m nuotolyje nuo P duobės galo, maždaug kapo duobės centre, atsidengė žalvarinė antkaklė kūginiais galais, kurios kūgeliai buvo atkreipti į P kapo sieną. Ant dešiniosios rankos buvo užmautos dvi pusapvalio skersinio pjūvio apyrankės; tokios pačios dvi apyrankės rastos krūtinės srityje ir puošė kairę ranką. Čia pat, kairėje krūtinės pusėje, statmenai kapo ašiai, rastas žalvarinis statinėlinis smeigtukas su geležine adata. Jo galvutė buvo nukreipta į rytus. Ant dešiniosios rankos pirštų buvo užmautas žalvarinis įvijinis žiedas.

Tikrinant kapo duobės dugną, kuris buvo pasiektas 1,27 m gylyje, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.