Dauglaukio 38 moters kapo planas: A. Kapo duobės dalis. Radiniai: 1. Žalvarinė laiptelinė segė; 2. Žalvarinė plaukų įvija; 3. Gintarinis karolis. E. Jovaiša, 1986. Sudarė E. Jovaiša, 2021.

Dauglaukio 38 moters kapo radiniai: Žalvarinė laiptelinė segė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Dauglaukio 38 moters kapo radiniai. Žalvarinė laiptelinė segė. Vytauto Didžiojo karo muziejus. A. Užgalio nuotrauka, 2011.

Radinių aprašymas

    1. Segė, žalvarinė, laiptelinė, trijų laiptelių. H – 6,43, įvijos L – 4,9, skersmuo 0,6. Laiptelių ilgis – 3,75, 3,63, 3,45. Lankelis trikampio pjūvio, plotis – 0,7, storis – 0,43. Adata neišlikusi. Segės įvija kraštuose puošta skersiniais brūkšneliais, laipteliai – išilginiais grioveliais, o segės kojelė, kuri pusapvalio pjūvio – skersiniais grioveliais, sudarančiais žiedelių įvaizdį.
    2. Antsmilkinis, (?), įvijinis. Visiškai sunykęs, paimti iš kapo nepavyko.
    3. Karolis, gintarinis, dvigubo nupjauto kūgio formos. H – 0,8, skersmuo 1,2.

Dauglaukio plokštinis kapinynas,

Tauragės rajonas, 1986 metai,

38 moters kapas,

220–260 m. po Kr.

0,73 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B10, C9, 10 atsidengė neryškus kapo duobės kontūro fragmentas, orientuotas R–V kryptimi. Kontūras buvo įžiūrimas tik Š kapo duobės pusėje. Tame pat gylyje atsidengė ir kapo radiniai. Iš griaučių galima buvo atsekti tik dešiniojo šlaunikaulio galvutės vietą. Sprendžiant iš kapo duobės orientavimo, radinių vietos, mirusioji, matyt, buvo orientuota į PR 98° kryptimi.

Įkapės:

R duobės pakraštyje, 5 cm nuo jos, įstrižai kapo ašiai ir įvija į PV rasta žalvarinė laiptelinė segė. Prie pat jos kojelės pabaigos atsidengė žalvarinio įvijinio antsmilkinio (?) fragmentai, kurie visai sunykę, ir paimti jų nepavyko. 0,55 m į V nuo duobės R pakraščio ir 0,15 m į P nuo Š duobės pakraščio rastas gintarinis karolis.

Tikrinant kapo duobės dugną, kuris buvo pasiektas 0,85 m gylyje nuo žemės paviršiaus, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Dėl vadinamojo antsmilkinio. Gal jį reikėtų priskirti plaukų žiedams, kurie randami kituose Dauglaukio kapuose?